هدف پایگاه داده‌های فرهنگی، نمایش تصویری و نموداری وضعیت موجود شاخص‌های فرهنگی و هنری کشور است. در این پایگاه داده متن کامل پیمایش‌های ملی مهم کشور در دهه‌های اخیر به تفکیک استان و گویه‌ها در دسترس است.

جدیدترین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور:

۱۷ هزار باب مسجد اهل سنت در ایران

گزارش رصد فرهنگی (47)

سیمای کلی جمعیت ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مرکز رصد فرهنگی به بالندگی رسیده است

بیش از دو سوم جامعه ایرانی مشتاق زیارت اربعین هستند

از گزارش «وضعیت فرهنگی ارتباطی محرم ۱۴۴۵» در ایلام رونمایی شد