گزارش رصد فرهنگی (56)

رسانه و مقاومت فلسطین

گزارش «رسانه و مقاومت فلسطین» در که ششمین گزارش رصد بین‌الملل مرکز رصد فرهنگی کشور است، در آذرماه 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (53)

فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان

گزارش «فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان» که دربردارندۀ نتایج نظرسنجی درابن‌باره است، در مهر 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (35)

تقابل و تعارض در جامعۀ ایران

گزارش «تقابل و تعارض در جامعۀ ایران؛ شکل‌گیری دوقطبی‌های اجتماعی و سیاسی» در اسفند 1401 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (43)

درآمدی به مسئلۀ حجاب

گزارش «درآمدی به مسئلۀ حجاب؛ به‌سوی سیاست‌گذاری تقنین» تحلیلی براساس آخرین داده‌های فرهنگی است که خرداد 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (50)

حجاب و کشف حجاب در تهران

گزارش «حجاب و کشف حجاب در تهران» در تایستان 1402 منتشر شده است. این گزارش براساس پیمایش میدانی سنجش روان‌شناختی رفتار حجاب و کشف حجاب بانوان شهر تهران نگاشته شده است.

گزارش رصد فرهنگی (46)

نوجوانان تهران و مسجد

گزارش «نوجوانان تهران و مسجد؛ بررسی وضعیت ارتباط نوجوانان تهران و مسجد» تیرماه 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (44)

رصد فرهنگی در نگاه عماد افروغ

گزارش «رصد فرهنگی در نگاه عماد افروغ» نگاهی به آرا و اندیشه‌های عماد افروغ عضو فقید کارگروه رصد فرهنگی است.

گزارش رصد فرهنگی (49)

وضعیت فرهنگی ارتباطی محرم

آنچه پیشِ روی شماست، گزارشی از وضعیت و برخی مسائل فرهنگی ارتباطی دهۀ محرم سال 1445 هجری قمری است که براساس آخرین نتایج نظرسنجی ملی دربارۀ مشارکت و حضور در آیین‌های عزاداری دهۀ اول محرم در مرداد 1402 هجری شمسی و همچنین تحلیل و بررسی سیاستی پررنگ‌ترین مناقشات فرهنگی در باب دهۀ محرم امسال ازجمله حسینیه‌های رسانه‌ای و تحولات جدید حوزۀ مداحی و هیئت است.

گزارش رصد فرهنگی (45)

مسجد در ایران

در گزارش حاضر ابتدا آماری از وضعیت مساجد در سطح ملی و استانی و جهانی ارائه می‌شود. سپس با استفاده از پیمایش‌های ملّی، جایگاه مسجد در رفتار دینی و اجتماعی بررسی می‌شود.

گزارش رصد فرهنگی (47)

سیمای کلی جمعیت ایران

گزارش حاضر روند و تحولات جمعیتی کشور ایران را با تأکید بر چالش‌ها و مسائل جمعیتی موردمطالعه و بررسی قرار داده است. در این مسیر به مهم‌ترین چالش جمعیتی در کشور توجه شده که باروری زیر سطح جانشینی است.

گزارش رصد فرهنگی (41)

فرهنگ اقتصادی

گزارش فرهنگ اقتصادی به آخرین آمارها و اطلاعات ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای اقتصادی می‌پردازد.

گزارش رصد فرهنگی (42)

تابعیت مادرانه در تعلیق

براساس داده‌های موجود، تعداد فرزندان بی‌شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بیش از 100هزار نفر است. بسیاری از این افراد بیشتر خود را به‌سمت مادر متمایل می‌دانند اما در جامعه این‌طور پذیرفته نشده‌اند و ازاین‌رو درگیر سرگردانی هویتی هستند. بی‌هویتی قانونی مادرایرانی‌ها نتایج عمیق فرهنگی در زیستار فردی افراد و جامعۀ پیرامونی به‌وجودمی‌آورد و در نسل‌های بعدی آسیب‌های فرهنگی اجتماعی بزرگ‌تری را در پی خواهد داشت. این گزارش در تلاش است تا روند قانونی طی‌شده در مورد قانون تابعیت مادرانه را به‌طورخلاصه شرح دهد و با ارائۀ آمارهای موجود و روایت‌هایی از زندگی این افراد وضعیت فعلی را روشن کند. به‌علاوه با تشریح ابعاد فرهنگی زیستار مادرایرانی‌ها بتواند پیشنهادات مؤثری برای سیاست‌گذاری در این حوزه ارائه دهد.

گزارش رصد فرهنگی (40)

وضعیت مهاجرت ایران

گزارش «وضعیت مهاجرت ایران» به بررسی روندهای مهاجرت از ایران و مهاجرت به ایران می‌پردازد. در این گزارش به مسائل مهم حوزۀ مهاجرت اعم از آمار مهاجران، آموزش مهاجران حاضر در ایران، مسئلۀ مادرایرانی‌ها، سازمان ملّی مهاجرت، نخبگان مهاجر در ایران و مهاجرهراسی یا مهاجرستیزی پرداخته شده است.

گزارش رصد فرهنگی (39)

حجاب در ترکیه

این گزارش که براساس جدیدترین داده‌های آماری وضعیت حجاب در جمهوری ترکیه تهیه شده، ضمن مروری بر تاریخ مجادله بر سر حجاب در ترکیه از دوران آتاتورک تا به امروز، به صنعت و بازار حجاب در ترکیه می‌پردازد و توصیفی از مسائل امروزین حجاب در ترکیه ارائه می‌کند. درنهایت نیز با تکیه بر داده‌های جدیدالانتشار، مروری جامع بر وضعیت حال حاضر حجاب در ترکیه ارائه می‌دهد.
آنچه در پی می‌آید، ابتدا گزارشی از ارزش‌ها و نگرش‌های مردم خوی مبتنی بر نتایج «پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ایران» است که در سال 1396 انتشار یافته است. این گزارش ازاین‌رو واجد اهمیت است که آشنایی با وضعیت پیشابحران در خوی رخ دهد و برای فهم تأثیرات زلزله در خوی تکرار این پیمایش پس از گذار از مراحل ابتدایی بحران و تثبیت نسبی شرایط محیطی، ضروری است. به‌علاوه در ادامه رصد فرهنگی وضعیت پسازلزله با استفاده از روش مردم‌نگاری سریع آمده است که حاصل مشاهدات میدانی پژوهشگران مرکز رصد فرهنگی کشور و مردم‌نگاران و اساتید همکار مرکز در مناطق زلزله‌زدۀ خوی است.