ارتباط با ما:

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان طالقانی، خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دبیرخانه کارگروه رصد فرهنگی

تلفن تماس: 02188919180

دورنگار: 02188893076

همراه: 09300864528

ایمیل: info@ircud.ir