«گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو» مقاله‌ای است که توسط سیدمجتبی امامی، مصباح‌الهدی باقری‌کنی و سجاد لطفی نوشته شده است. این مقاله در فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 33، خرداد 1395 منتشر شده است.
«اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر مسئله‌شناسی چرخه آن در جامعه ایران» عنوان مقاله‌ای است که توسط عماد افروغ و حسین مهربانی‌فر نوشته شده و در فصلنامه دین و ارتباطات، دوره 24، شماره پیاپی 5۲، اسفند 1396 منتشر شده است.
در این مقاله، ابتدا تفاوت‌های بینِ ابهام و عدم‌شفافیت به‌مثابه انتخابی آگاهانه برای سیاستگذاران و ابهام و عدم‌شفافیت درنتیجه شرایط ساختاری شرح داده می‌شود. سپس، پیامدِ این تفاوت‌‌ها از نظر انواع سیاست‌هایی که در حوزه سیاستگذاری فرهنگی ایجاد می‌شود و چگونگیِ شکل‌گیریِ عدم‌توافق درباره این سیاست‌ها و مشروعیت و منطقِ انتخابِ آن‌ها به‌بحث گذاشته می‌شود. این مقاله را پویا دریس، آرش نصراصفهانی و محمد روزخوش نوشته‌اند و در فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پانزدهم، شماره 56، پاییز 1398 منتشر شده است.
هدف این نوشتار تحلیل نقش ناسازه‌های شناختی در ایجاد ناهماهنگی میان محتوای سیاست‏‌های فرهنگی با ارزش‌ها و هنجارهای ذی‌نفعان آن سیاست و ارائه یک مدل پیشنهادی برای مطالعه و تحلیل این قبیل ناسازه‌‏ها است. نویسندگان این مقاله فاطمه جواهری و سید یاسر جلالی هستند. این مقاله در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره 53، سال 22، بهار 1400 منتشر شده است.
این مقاله به مطالعه ناسازگاری سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان با نگرش‌های مخاطبان و زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها در ایران می‌پردازد. نویسنده این مقاله سید یاسر جلالی است و در فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 1، بهار 1401 منتشر شده است.

تحلیل سیاستگذاری سینمای پس از انقلاب

نظریه سینمای دولتی ایران

نظریه سینمای دولتی ایران بیانگر نحوه مواجهه دولت جمهوری اسلامی با رسانه سینماست؛ رسانه‌ای که رهبران انقلاب از همان ابتدا با تأکید بر اهمیت آن، «تغییر فرم» آن را در حکومت اسلامی وعده دادند و خواستار نظارت و دخالت دولت در آن شدند. این مقاله به تحلیل سیاست‌گذاری سینمای پس از انقلاب با تأکید بر سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی پرداخته است.
هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع تحقق طرح «پیوست فرهنگی» است. بر اساس ادبیات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن طرح مذکور در حوزه‌های مفهومی، ساختاری و عملیاتی شناسایی شده است.

رصدخانه مهاجرت ایران منتشر کرد

مهاجرت‌نامه

رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف ویژه‌نامه‌ای با عنوان «مهاجرت‌نامه» (گفتارهای تحلیلی-انتقادی درباره ریشه‌ها و پیامدهای مهاجرت ایرانیان) منتشر کرده است که حاوی داده‌های و تحلیل‌های ارزشمندی است.
این مقاله به ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان می پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت نقش برخی عوامل فردی و اجتماعی چون سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیلات، مدت زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر کرد:

ویژه‌نامه پیامدهای شیوع کرونا

در این ویژه نامه که از سوی مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر شده است، آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی کرونا تحلیل و بررسی شده است.
مقاله حاضر به معرفی پیمایش ملی «وضعیت، نگرش و مسائل جوانان ایران» که در سال 1381 انجام شده است می‌پردازد. نویسنده این مقاله حسین لطف آبادی دبیر وقت شورای علمی-پژوهشی سازمان ملی جوانان و مجری طرح مذکور است. این مقاله در فصلنامه پژوهشی-کاربردی مطالعات جوانان، شماره اول و دوم، زمستان 1381 و بهار 1382 منتشر شده است.
در این مقاله روند تحول ارزش های اجتماعی جامعه ایران در تحقیقات انجام گرفته از سال 1353- 1388 بررسی شده است. این مقاله توسط محمدرضا طالبان، محمد مبشری و مصطفی مهرآیین نوشته شده و در مجله دانشنامه علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، دوره دوم، فروردین 1389، شماره 3 منتشر شده است.