نسبت اخلاق با سیاست به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی فلسفه سیاسی همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه بوده و نظریات مختلفی دربارۀ رابطۀ آنها بیان شده است. برخی از این نظریات بر پایه ترجیح و اهمیت سیاست (سه آموزه تفکیک سیاست از اخلاق، تبعیت اخلاق از سیاست و دوگانگی اخلاق و سیاست) یا یگانگی و وحدت اخلاق و سیاست هستند. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به‌عنوان مردمی‌ترین انقلاب در تاریخ سیاسی جهان و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، تبلور یگانگی دین و سیاست در عرصه عمل بود. بی‌شک اخلاق سیاسی و انتخاباتی در جامعه‌ای که به یگانگی سیاست و اخلاق متعهد و پایبند است، بسیار متفاوت از جامعه‌ای است که به ترجیح و تقدم سیاست باور دارد و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. پژوهش پیش رو تلاش دارد تا ضمن توضیح رابطه سیاست و اخلاق به بررسی نسبت این دو مقوله در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازد و اصول و ضوابط اخلاقی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در رقابت های انتخاباتی را بیان و توصیه‌هایی را در این زمینه به نامزدهای انتخاباتی ارائه کند. مقاله به نویسندگی «حسن کریمی‌فرد» در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد 1403 منتشر شده است.
مقالۀ «هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعۀ مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران» را محمدمهدی رحمتی، همایون مرادخانی، مهدی سلطانی گردفرامرزی و سجاد مرادی نوشته‌اند و در دورۀ 19، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1391 مطالعات جامعه‌شناختی منتشر شده است.
مقالۀ «سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی‌های رایانه‌ای (مقایسۀ نگرش افراد موردمطالعه در ردۀ سنی 7 تا 40 سال)» را مسعود کوثری، معصوم آقازاده و سید محمدعلی سیدحسینی نوشته‌اند و در بهار 1397 در فصلنامۀ مطالعات فرهنگ ارتباطات منتشر شده است.
مقالۀ «تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی» را غلامرضا گودرزی و محمد شیخ‌زاده نوشته‌اند و بهار 1388 در نامۀ پژوهش فرهنگی منتشر شده است.
مقالۀ «سنجش میزان مرجعیت‌گرایی دینی و خوداتکایی دینی (مطالعۀ دو نسل پس از انقلاب اسلامی-گروه‌های سنی 15 تا 30 سال و 50 تا 65 سال)» را مسیح علی‌پور، حسن محدثی گیلوایی و الله‌کرم کرمی‌پور نوشته‌اند و در شمارۀ 45 فصلنامۀ مطالعات فرهنگ-ارتباطات در بهار 1398 منتشر شده است.
مقالۀ «مسئله‌شناسی حجاب در جامعۀ ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی 1383-1397)» را ابراهیم اخلاصی، ابوالقاسم فاتحی دهاقانی و امیرحسن شیعی نوشته‌اند و در شمارۀ دوم مجلۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران در پاییز و زمستان 1400 منتشر شده است.
مقالۀ «خانواده در جوامع غربی (زوال یا احیا)» را علی جنادله نوشته و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پاییز 1400 آن را منتشر کرده است.
مقالۀ «طبقه، فرهنگ و سبک زندگی (موردمطالعه: فرهنگ و سبک زندگی طبقۀ بالای جامعه)» را خیام عزیزی‌مهر و صدیقه پیری نوشته‌اند و در مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ نوزدهم، شمارۀ 3، پاییز 1397 منتشر شده است.
مقالۀ «سازمان‌های مردم‌نهاد ایران (خیریه) و ذی‌نفعان در رسانه‌های اجتماعی (مطالعۀ کیفی الگوهای ارتباطی)» را مهدیه نجفی‌زاده، علی ربیعی و علی‌اکبر فرهنگی نوشته‌اند و در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دروۀ 17، شمارۀ 65، زمستان 1400 منتشر شده است.