گزارش جلسۀ پنجم کارگروه رصد فرهنگی کشور

بینش و روش در رصد فرهنگی

جلسۀ پنجم کارگروه رصد فرهنگی کشور چهارشنبه 9 خرداد 1401 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و جزئیات چگونگی فعالیت مرکز رصد فرهنگی به عنوان بازوی علمی و اجرایی کارگروه رصد فرهنگی بحث و بررسی شد.

گزارش نشست علمی اول مرکز رصد فرهنگی کشور

الزامات تأسیس و توسعۀ مرکز داده‌های فرهنگی کشور

در تاریخ 11 اسفند 1400 نشستی تخصصی با حضور حسین میرزایی (مشاور و مدرس حوزه دولت الکترونیک)، کرم حبیب‌پور گتابی (عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی)، جعفر تنها (هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز) و سیدمسعود حسینی گهر (مسئول IT مرکز رصد فرهنگی) به صورت آنلاین برگزار شد که گزارش مشروح این نشست ارائه می‌شود.