کتاب «نقشۀ وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان» در بهار ۱۴۰۲ با ویراست دوم به‌وسیلۀ مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش با هدف بررسی وضعیت موجود صنعت سینما در ایران و جهان با نگاهی آماری و کلان تدوین شده است.
«مسائل صنعت سینما در ایران» به‌وسیلۀ سایت نمافر نوشته و در بهمن 1401 منتشر شده است.
کتاب «نقشۀ وضعیت آموزش و پژوهش؛ گزارشی از وضعیت آموزش و پژوهش صنایع فرهنگی در ایران و جهان» را نمافر در تابستان 1401 منتشر کرده است.
کتاب «داده‌نمای صنعت کتاب» آمارها و داده‌های صنعت کتاب را موردبررسی قرار داده است. این کتاب را نمافر در پاییز 1401 منتشر کرده است.
کتاب «گزارش وضعیت هزینه‌کرد فرهنگی خانوار» را نمافر در آذرماه 1401 در 72صفحه منتشر کرده است.
حمیدرضا ششجوانی در این کتاب به‌صورت اجمالی سهم بخش فرهنگ را در اقتصاد مورد بررسی قرار داده است. این نوشته در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه شده است.
کتاب زیر مجموعه‌ای از مقالات و پژوهش‌های عضو و همکار پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ارتباطی با مقولۀ سیاست فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی دارند.
این کتاب مشتمل بر ۱۷ روایت مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی از پیاده‌روی اربعین سال ۱۳۹۶ است که با هدف شناخت حیات دینی و اجتماعی کنونی ایرانیان و خاورمیانه و نیز سایر شیعیان زیر نظر دکتر محمدرضا جوادی یگانه و دکتر محمد روزخوش تحقیق و تدوین شده است.
کتاب «پیاده‌روی اربعین؛ تأملات جامعه‌شناختی» مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف است که به کوشش محسن حسام مظاهری گردآوری شده است و محمدرضا فخر روحانی در مطلب زیر این کتاب را به‌طورمختصر معرفی کرده است.
کتاب «اقتصاد فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی» نوشته آلن پیکاک و ایلدریزو و ترجمه علی اعظم محمد بیگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد این کتاب را در سال 1376 منتشر کرده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا» در سال 1380 با ترجمه محمد صفار به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در پرتغال» در سال 1380 با ترجمه داوود غرایاق زندی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.