کتاب «مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ در تهران» نوشته‌ی عباس کاظمی و مسرت امیرابراهیمی در یازده فصل و ۶۵۷ صفحه توسط انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران منتشر شده است. هدف این کتاب فهم تحولات احتمالی در آیندۀ شهر از بعد فرهنگی و اجتماعی با توجه به گسترش فرهنگ مالی شدن است.
کتاب نوشته شده توسط ابراهیم حاجیانی نخستین پژوهش رصدی در حوزه سازمان ها و نهادهای فرهنگی ایران است. در این پژوهش پس از مرور سنخ شناسی طیف وسیع نهادهای فرهنگی فعال کشور، یک چارچوب جامع برای رصد این سازمان ها طراحی شده و سپس بر مبنای این چارچوب، توصیف جامعی از وضعیت کنونی (جاری) سازمان های فرهنگی کشور ارائه شده است. در پایان برخی راهبردها و توصیه ها برای ارتقای خط مشی ها و سیاست های فرهنگی در جهت اجرای نقشه جامعه مهندسی فرهنگی کشور (در ارتباط با دستگاه ها و نهادها) ذکر شده است.
کتاب رسانه اجتماعی اینستاگرام برگرفته از پژوهشی است که با هدف تحلیل تجربه زیسته کاربران اینستاگرام در ایران توسط حسین حسنی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است. این کتاب در تابستان ۱۳۹۸ توسط انتشارات پژوهشگاه منتشر شده است.

مجموعه جستارهای سویه‌های فرهنگی و اجتماعی کرونا منتشر شد

متن کامل کتاب کرونا و جامعه ایران (جلد ۲)

در خرداد ۱۳۹۹ نخستین مجموعه جستارهای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره سویه‌های فرهنگی و اجتماعی کرونا منتشر شد و حال با آشکار شدن ابعاد جدیدی از این همه‌گیری جلد دوم این مجموعه نیز منتشر شده است. این مجموعه به کوشش محمد سلگی، داریوش مطلبی و محمد فکری گردآوری شده و مجموعه‌ای از نویسندگان جستارهای مختلف آن را نوشته‌اند.
کتاب «سیمای فکری مرگ در بین ساکنین شهر تهران» نوشته دکتر رضا تسلیمی طهرانی توسط انتشارات نیو منتشر شده است، این کتاب در برگیرنده چهار فصل «تحقیق در حوزه جامعه شناسی مرگ و مردن»، «نظریه جامعه شناختی مرگ و مردن»، سیمای مرگ در بین ساکنین شهر تهران»، «نتیجه گیری نهایی: مرگ، دین و سبک زندگی» و مشتمل بر 189 صفحه است.
کتاب «جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران» به کوشش حسین میرزایی و توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است. این کتاب دارای چهار بخش «آموزش عالی و تحولات آن»، «مسئولیت اجتماعی دانشگاه»، «اموزش مجازی در دانشگاه‌ها» و «حال و آینده علم» و مشتمل ۴۵۶ صفحه است.
این کتاب که تأملات برخی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره تبعات فرهنگی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا در حوزه‌های علمی، اجتماعی، دینی، سیاسی، مدیریتی و رسانه‌ای منتشر شده است.
در سال ۱۳۹۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی متنی تحت عنوان «اصول و سیاست‌های موسیقی در کشور» تدوین کرد؛ اما نخبگان و نمایندگان حوزه موسیقی بر این نظر بودند که در تدوین این سند، جامعه موسیقی نقشی نداشته است. علاوه بر این، سند رویکردی منفی به موسیقی داشته و ملاک‌های تفسیری برای مجریان عرصه موسیقی ارائه کرده است. به دلیل اهمیت این سند و تأثیرگذاری چنین اسنادی بر وضعیت فرهنگ و هنر کشور مقرر شد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری نمایندگان عرصه موسیقی سند جدیدی تدوین کند که در نهایت در قالب کتاب حاضر منتشر شد.