این کتاب مشتمل بر ۱۷ روایت مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی از پیاده‌روی اربعین سال ۱۳۹۶ است که با هدف شناخت حیات دینی و اجتماعی کنونی ایرانیان و خاورمیانه و نیز سایر شیعیان زیر نظر دکتر محمدرضا جوادی یگانه و دکتر محمد روزخوش تحقیق و تدوین شده است.
کتاب «پیاده‌روی اربعین؛ تأملات جامعه‌شناختی» مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف است که به کوشش محسن حسام مظاهری گردآوری شده است و محمدرضا فخر روحانی در مطلب زیر این کتاب را به‌طورمختصر معرفی کرده است.
کتاب «اقتصاد فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی» نوشته آلن پیکاک و ایلدریزو و ترجمه علی اعظم محمد بیگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد این کتاب را در سال 1376 منتشر کرده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا» در سال 1380 با ترجمه محمد صفار به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در پرتغال» در سال 1380 با ترجمه داوود غرایاق زندی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در هلند» دومین عنوان از مجموعه تجربیات سیاستگذاری سایر کشورهاست که در سال 1380 با ترجمه محمدسالار کسرایی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در فنلاند» در سال 1380 با ترجمه پروانه سپرده به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از علم داده در حل مسائل دنیای واقعی استفاده کرد و تمام مراحل یک پروژه علمی، اجتماعی یا سیاستی را با داده‌های متمرکز پوشش داد.
این کتاب در صدد است با مروری بر موضوع فرهنگ و تمدن، عناصر و مولفه‌های فرهنگی در تعامل‌های اجتماعی ملی و بین‌المللی و تحول فضای مناسبات فرهنگی در عصر جهانی شدن چارچوبی از ظرفیت‌ها و زمینه‌های تعامل‌های فرهنگی در حوزه جغرافیایی اکو ترسیم کند.
هر سازمانی برای تحقق اهداف خاصی، ایجاد می‌شود و تمامی عوامل برنامه‌ریزی و اجرایی آن در جهت تحقق اهداف سازمانی، بسیج و متمرکز می‌شوند. این کتاب با عنوان «وظایف سیاست‌گذاری و اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به تبیین و احصای وظایف سیاست‌گذاری و اجرایی این وزارتخانه با رویکرد تفویض به ادارات کل استانی می‌پردازد.
موضوع اصلی این کتاب جوک و شوخی‌های زبانی است. دلیل اهمیت یافتن جوک، آن است که ساختاری به ظاهر ساده و اندازه‌ای کوچک دارد و می‌توان به عنوان یکی از کوچک‌ترین واحدهای اطلاعاتی تکثیرشونده در زمینه‌ی فرهنگ مورد وارسی قرار گیرد.
مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن در سال 1392 کتاب «فرهنگ و جهانی‌شدن» را منتشر کرد. این کتاب تلخیص و ترجمه هفت کتاب است: 1- فرهنگ، فرد اینگلس، 2- نظام چندفرهنگی در جامعه جهانی، پیتر کیویستو، 3- فضای فرهنگ‌های جهانی معماری، شهرگرایی، هویت، آنتونی کینگ، 4- مردم‌شناسی جهانی‌شدن: مجموعه مقالات،جاناتان خاویر ایندا و رناتو روسالدو، 5- جهانی‌شدن و تمدن‌ها، مهدی مظفری، 6- هویت‌های دولتی و همگن‌سازی مردم، هیثر رائه و 7- دانشگاه در عصر جهانی‌شدن، روجر کینگ.
کتاب «مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ در تهران» نوشته‌ی عباس کاظمی و مسرت امیرابراهیمی در یازده فصل و ۶۵۷ صفحه توسط انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران منتشر شده است. هدف این کتاب فهم تحولات احتمالی در آیندۀ شهر از بعد فرهنگی و اجتماعی با توجه به گسترش فرهنگ مالی شدن است.
کتاب نوشته شده توسط ابراهیم حاجیانی نخستین پژوهش رصدی در حوزه سازمان ها و نهادهای فرهنگی ایران است. در این پژوهش پس از مرور سنخ شناسی طیف وسیع نهادهای فرهنگی فعال کشور، یک چارچوب جامع برای رصد این سازمان ها طراحی شده و سپس بر مبنای این چارچوب، توصیف جامعی از وضعیت کنونی (جاری) سازمان های فرهنگی کشور ارائه شده است. در پایان برخی راهبردها و توصیه ها برای ارتقای خط مشی ها و سیاست های فرهنگی در جهت اجرای نقشه جامعه مهندسی فرهنگی کشور (در ارتباط با دستگاه ها و نهادها) ذکر شده است.
کتاب رسانه اجتماعی اینستاگرام برگرفته از پژوهشی است که با هدف تحلیل تجربه زیسته کاربران اینستاگرام در ایران توسط حسین حسنی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است. این کتاب در تابستان ۱۳۹۸ توسط انتشارات پژوهشگاه منتشر شده است.