از اسفند ۱۳۹۹ تا اردیبهت ۱۴۰۰ دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ده موج نظرسنجی در خصوص نگرش مردم به این بیماری و سیاست‌های دولت در قبال آن و همچنین اثرات آن بر زندگی شهروندان در شهر تهران انجام داده است.
موج دوم پیمایش سرمایه اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۳ در دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طراحی و اجرا شد. در این موج سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی در سه سطح کلان، میانه و خرد سنجیده شده است.
تکمیل پرسشنامه‌های موج سوم پیمایش «مصرف کالاهای فرهنگی در ایران، در فروردین و اردیبهشت 1398 انجام شد. این پیمایش با هدف سنجش رفتارهای فرهنگی مردم ایران توسط دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شد. در این پیمایش ملی ۱۵.۵۰۰ نفر از افراد بالای ۱۵ سال ساکن شهر و روستا در ۳۱ مرکز استان­، ۸۵ شهر (غیر مرکز استان) و ۵۰۰ روستا مورد پرسش قرار گرفته‌اند.