مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور:

زلزله فقط یک تکانۀ فیزیکی نیست

اصغری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو: زلزله درعین‌حال که شکاف‌های طبیعی را تحریک می‌کند، می‌تواند شکاف‌های فرهنگی را نیز تکان دهد. زلزله بیش از آنکه یک اتفاق طبیعی باشد، تأثیرات انسانی و فرهنگی دارد که پیش از آن و بعد از آن نیز امتداد دارد. مقایسۀ داده‌های فرهنگی قبل و بعد از زلزله اهمیت زیادی دارد که دنیا نیز در زلزله‌های اخیر ترکیه و سوریه توجه زیادی به این امر کرده است. کشور ما هم زلزله‌خیز است و با ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن آشنا شدیم.
محمد اصغری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو: نبودن سوگ جمعی در مواجهه با زلزلۀ خوی به‌عنوان یک مکانیزم تسکینی باعث شد که مسائل فرهنگی و اجتماعی زودتر از موعد مرسوم خودش را نشان دهد. ضروری است این‌ها را خوب بشناسم و به یک سیاست فرهنگی و اجتماعی در ابعاد آن برسیم.
محمد اصغری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو: تلاش کردیم که مقایسه‌ای بین ارزش‌ها، اخلاق و شاخصه‌های فرهنگی مردم خوی قبل و بعد از بحران را داشته باشیم تا بتوانیم به سیاست‌گذاری در این حوزه کمک کنیم.

گفتگو با فرهاد رستگارنسب؛ مدیر مرکز رصد اجتماعی و عضو کارگروه رصد فرهنگی کشور

مسئله‌شناسی فرهنگی نیازمند گفتگوی علمی و عمومی است

مسئلۀ فرهنگی باید از دل گفت‌وگوی علمی و عمومی برآید. یعنی پژوهش و گفت‌وگو، نقد و بازاندیشی؛ مسئله‌شناسی نباید از بالا تعریف شود. باید از پایین بتوانیم مسئله‌ شناسایی کنیم. به این ترتیب، مسئله‌شناسی فرهنگی نیازمند فضای باز گفتگوی علمی و عمومی است. در فضای باز علمی و عمومی، وقتی ادعایی مطرح می‌شود می‌توان ادعای مقابلش را مطرح کرد و بحث و گفتگوی عمومی شکل می گیرد.

نسبت عمل نسل انقلابی با شعارهای انقلاب در گفتگو با عماد افروغ بررسی شد:

کنش نسل جدید نتیجۀ ناهماهنگی نظر و عمل نسل قدیم است

به‌منظور بررسی واقعیت نسل حاضر و نسبتی که آن‌ها اکنون با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دارند، گروه جامعه و اقتصاد «سدید» به سراغ یکی از جامعه‌شناسان کشور که به بیان بی‌پرده مسائل و ریزبینی در خصوص مشکلات شناخته می‌شود رفته‌ است و گفت‌وگوی مفصلی با دکتر عماد افروغ، استاد بازنشسته گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم انجام داده که در ادامه می‌خوانید

گفتگوی روزنامه ایران با عماد افروغ، عضو کارگروه رصد فرهنگی کشور

باید شکاف بین فرهنگ رسمی و عمومی را رصد کنیم

تاکنون چهار جلسه کارگروه رصد فرهنگی تشکیل شده و اولین جلسه آن در دولت سیزدهم به‌زودی تشکیل خواهد شد. به همین مناسبت روزنامه ایران با عماد افروغ (جامعه‌شناس و عضو کارگروه رصد فرهنگی) گفتگویی انجام داده است که متن آن در سایت مرکز رصد فرهنگی کشور بازنشر می‌شود.