نسبت عمل نسل انقلابی با شعارهای انقلاب در گفتگو با عماد افروغ بررسی شد:

کنش نسل جدید نتیجۀ ناهماهنگی نظر و عمل نسل قدیم است

به‌منظور بررسی واقعیت نسل حاضر و نسبتی که آن‌ها اکنون با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دارند، گروه جامعه و اقتصاد «سدید» به سراغ یکی از جامعه‌شناسان کشور که به بیان بی‌پرده مسائل و ریزبینی در خصوص مشکلات شناخته می‌شود رفته‌ است و گفت‌وگوی مفصلی با دکتر عماد افروغ، استاد بازنشسته گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم انجام داده که در ادامه می‌خوانید

گفتگوی روزنامه ایران با عماد افروغ، عضو کارگروه رصد فرهنگی کشور

باید شکاف بین فرهنگ رسمی و عمومی را رصد کنیم

تاکنون چهار جلسه کارگروه رصد فرهنگی تشکیل شده و اولین جلسه آن در دولت سیزدهم به‌زودی تشکیل خواهد شد. به همین مناسبت روزنامه ایران با عماد افروغ (جامعه‌شناس و عضو کارگروه رصد فرهنگی) گفتگویی انجام داده است که متن آن در سایت مرکز رصد فرهنگی کشور بازنشر می‌شود.