سیمرغ‌داران چهل سال جشنوارۀ فجر

در طول چهل دوره برگزاری جشنوارۀ فیلم فجر، هر سال برترین‌ بازیگران زن و مرد از بین فیلم‌های بخش مسابقۀ سودای سیمرغ انتخاب می‌شوند. در این اینفوگرافی که خبرگزاری ایسنا تهیه کرده است، ۱۰ رکورددار سیمرغِ زن و مردم در طول چهل سال گذشته را مشاهده می‌کنید.
تصویر سیمرغ‌داران چهل سال جشنوارۀ فجر

294176