نویسنده

  • تصویر محمد امین صبوری

    محمد امین صبوری

    کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
گزارش رصد فرهنگی (58)

سیمای خانواده در آمریکای لاتین

گزارش «سیمای خانواده در آمریکای لاتین» که هفتمین گزارش رصد بین‌الملل مرکز رصد فرهنگی کشور است، در آذرماه 1402 منتشر شده است.
تصویر سیمای خانواده در آمریکای لاتین

اجتماع در مهد خانواده رشد می‌کند و بالنده می‌شود. آیندۀ یک جامعه در گرو وضعیت مطلوب خانواده‌هاست. انقلاب اسلامی نیز از ابتدا یک نهضت خانوادگی بوده و همیشه شعار خانواده را فریاد زده است و یکی از انتقادات اساسی آن به گفتمان‌های استکباری حاکم بر جامعۀ جهانی بحث خانواده و رشد و تربیت در دامان آن بوده است. از همین جهت است که درک وضعیت کنونی خانواده در منطقۀ آمریکای لاتین اهمیت دارد. با شناخت خانوادۀ لاتینی می‌توان انسان و جامعۀ لاتین را فهمید و با دستیابی به این کلید می‌توان دیگر ابواب پیشِ رو برای شناخت کامل و برقراری ارتباط با ایشان را باز کرد و قدم در راه همکاری و توسعۀ روابط گذاشت تا کارهای بزرگ دیگر ممکن شوند.

دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلفی در مباحث دیپلماسی فرهنگی، صدور انقلاب و تبلیغ دینی در منطقۀ آمریکای لاتین مشغول فعالیت هستند و لاجرم بخش مهمی از این فعالیت‌ها در این کشورها یا مستقیم با خانواده‌ها در ارتباط است یا از آن جهت که خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است و در واحدهای بزرگ‌تر اثر جدی دارد، به آن منوط می‌گردد. نتیجه آنکه لازم است این متولیان نخست از وضعیت خانواده در آمریکای لاتین برحسب واقع اطلاع داشته باشند و سپس برای اصلاح و اثرگذاری بر آن اقدام متناسب انجام دهند.

در این گزارش تلاش شده است با رویکرد مذکور به مطالعۀ دقیق خانوادۀ لاتینی و آسیب‌های متوجه آن پرداخته شود و در ضمن گزارش این وضعیت، برخی ریشه‌ها و دلایل این پدیده‌ها تقدیم خواننده بشود که مراکز و شخصیت‌های علمی بیان کرده‌اند. در پایان نیز توصیه‌هایی برای تلاش و اقدام در حوزۀ زن و خانواده در آمریکای لاتین پیشنهاد شده است.

294328