مقالۀ «خودزندگی‌نامه‌ها در جامعه‌شناسی؛ سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگی‌نامه‌های حوزویان» را مهدی سلیمانیه، سارا شریعتی، محمدرضا جوادی یگانه و مهدی اعتمادی‌فرد نوشته‌اند و در بهار 1398 در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر شده است.
«کرونا و امر دینی» گزارشی از چالش‌های دین و دینداری در مواجهه با پاندمی کرونا در ایران (30 بهمن 1398- 30 خرداد 1399) است که محسن حسام مظاهری آن را زیر نظر پژوهشکدۀ فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است.
پیمایش «آماده‌سازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعۀ ایران (مراکز استان‌ها)» در سال 1387 در مؤسسۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران انجام شد. مجری این طرح محمد خدایاری‌فرد بوده است.

پیمایش ملی 1395

دینداری ایرانیان

گزارش دینداری ایرانیان که در زیر ارائه می‌شود مربوط به پیمایش ملی 1395 است که با مدیریت عباس کاظمی و مهدی فرجی در سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است.

پیمایش ملی 1388 ایسپا

سنجش دینداری ایرانیان

پیمایش ملی سنجش دینداری ایرانیان در مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) در سال 1388 انجام شده و محقق اصلی این طرح محمدرضا طالبان بوده است.

پیمایش ملی سال 1389

دینداری ایرانیان

پیمایش ملی دینداری ایرانیان در سال 1389 به مدیریت عباس کاظمی و مهدی فرجی در سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است.
کتاب «پیاده‌روی اربعین؛ تأملات جامعه‌شناختی» مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف است که به کوشش محسن حسام مظاهری گردآوری شده است و محمدرضا فخر روحانی در مطلب زیر این کتاب را به‌طورمختصر معرفی کرده است.
مقالۀ حاضر به بزرگ‌ترین اجتماع دینی مسلمانان که هرساله به مناسبت چهلمین روزِ واقعۀ عاشورا با پیاده‌روی به‌سوی کربلا، در آیین پیاده‌روی اربعین شکل می‌گیرد، می‌پردازد. این مقاله را محمدرضا پویافر نوشته و در فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، دورۀ 13، شمارۀ 2، تابستان 1399 منتشر شده است.
مقالۀ حاضر در پی مقایسۀ بین الگوی تجربۀ زیارت در دو آیین زیارتی «پیاده‌روی اربعین» و «پیاده‌روی زیارتی آخر صفر به مشهد» می‌تواند شناخت مناسبی از الگوهای زیارتی شیعیان به‌ویژه ایرانیان به دست دهد. این مقاله را محمدرضا پویافر، سعیده داوری مقدم و زینب محمدزاده نوشته‌اند و در نامۀ فرهنگ و ارتباطات، سال پنجم، شمارۀ 1 (پیاپی 9)، پاییز و زمستان 1399 منتشر شده است.
پیمایش ملی سنجش دینداری ایرانیان در سال 1388 توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شد. محقق این طرح محمدرضا طالبان دانشیار گروه جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است. مرکز رصد فرهنگی طی چند مطلب بخش‌هایی از این گزارش را به همراه متن کامل آن منتشر می‌کند.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال 1388 پیمایش ملی سنجش دینداری ایرانیان را انجام داد که برخی از یافته‌های آن به تدریج در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی منتشر خواهد شد. محقق این طرح محمدرضا طالبان بوده است.
محمدرضا طالبان در سال‌های 1378-1377 مطالعه‌ای در نمونه‌ای ٣٨٤ نفری از دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس یک منطقه از تهران با عنوان «دین‌داری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز» انجام داده است. این پژوهش در سال 1380، توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرشده است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در دوران کرونا، تغییرات اساسی در بنیان اعتقادات دینی مردم رخ نداده است و برخی مناسک مانند دعا کردن و اهمیت خدا در زندگی بیشتر نیز شده است.