گزارش رصد فرهنگی (43)

درآمدی به مسئلۀ حجاب

گزارش «درآمدی به مسئلۀ حجاب؛ به‌سوی سیاست‌گذاری تقنین» تحلیلی براساس آخرین داده‌های فرهنگی است که خرداد 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (50)

حجاب و کشف حجاب در تهران

گزارش «حجاب و کشف حجاب در تهران» در تایستان 1402 منتشر شده است. این گزارش براساس پیمایش میدانی سنجش روان‌شناختی رفتار حجاب و کشف حجاب بانوان شهر تهران نگاشته شده است.

گزارش رصد فرهنگی (53)

فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان

گزارش «فرهنگ وحدت اسلامی ایرانیان» که دربردارندۀ نتایج نظرسنجی درابن‌باره است، در مهر 1402 منتشر شده است.

گزارش رصد فرهنگی (46)

نوجوانان تهران و مسجد

گزارش «نوجوانان تهران و مسجد؛ بررسی وضعیت ارتباط نوجوانان تهران و مسجد» تیرماه 1402 منتشر شده است.
براساس یافته‌های پیمایش ملی «فرهنگ وحدت اسلامی»، بیش از ۹۱درصد پاسخ‌گویان، بی‌حرمتی به مقدسات اسلامی را کاری اشتباه و ناشایست می‌دانند و بیش از ۹۶درصد مردم هم معتقدند باید در جامعه به عقاید مذهبی همۀ افراد از مذاهب مختلف اسلامی احترام گذاشت.

گزارش رصد فرهنگی (39)

حجاب در ترکیه

این گزارش که براساس جدیدترین داده‌های آماری وضعیت حجاب در جمهوری ترکیه تهیه شده، ضمن مروری بر تاریخ مجادله بر سر حجاب در ترکیه از دوران آتاتورک تا به امروز، به صنعت و بازار حجاب در ترکیه می‌پردازد و توصیفی از مسائل امروزین حجاب در ترکیه ارائه می‌کند. درنهایت نیز با تکیه بر داده‌های جدیدالانتشار، مروری جامع بر وضعیت حال حاضر حجاب در ترکیه ارائه می‌دهد.
مقالۀ «سنجش میزان مرجعیت‌گرایی دینی و خوداتکایی دینی (مطالعۀ دو نسل پس از انقلاب اسلامی-گروه‌های سنی 15 تا 30 سال و 50 تا 65 سال)» را مسیح علی‌پور، حسن محدثی گیلوایی و الله‌کرم کرمی‌پور نوشته‌اند و در شمارۀ 45 فصلنامۀ مطالعات فرهنگ-ارتباطات در بهار 1398 منتشر شده است.
«کرونا و امر دینی» گزارشی از چالش‌های دین و دینداری در مواجهه با پاندمی کرونا در ایران (30 بهمن 1398- 30 خرداد 1399) است که محسن حسام مظاهری آن را زیر نظر پژوهشکدۀ فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است.
مقالۀ «خودزندگی‌نامه‌ها در جامعه‌شناسی؛ سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگی‌نامه‌های حوزویان» را مهدی سلیمانیه، سارا شریعتی، محمدرضا جوادی یگانه و مهدی اعتمادی‌فرد نوشته‌اند و در بهار 1398 در فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر شده است.
پیمایش «آماده‌سازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعۀ ایران (مراکز استان‌ها)» در سال 1387 در مؤسسۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران انجام شد. مجری این طرح محمد خدایاری‌فرد بوده است.

پیمایش ملی 1395

دینداری ایرانیان

گزارش دینداری ایرانیان که در زیر ارائه می‌شود مربوط به پیمایش ملی 1395 است که با مدیریت عباس کاظمی و مهدی فرجی در سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است.

پیمایش ملی 1388 ایسپا

سنجش دینداری ایرانیان

پیمایش ملی سنجش دینداری ایرانیان در مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) در سال 1388 انجام شده و محقق اصلی این طرح محمدرضا طالبان بوده است.

پیمایش ملی سال 1389

دینداری ایرانیان

پیمایش ملی دینداری ایرانیان در سال 1389 به مدیریت عباس کاظمی و مهدی فرجی در سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است.
کتاب «پیاده‌روی اربعین؛ تأملات جامعه‌شناختی» مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف است که به کوشش محسن حسام مظاهری گردآوری شده است و محمدرضا فخر روحانی در مطلب زیر این کتاب را به‌طورمختصر معرفی کرده است.
مقالۀ حاضر به بزرگ‌ترین اجتماع دینی مسلمانان که هرساله به مناسبت چهلمین روزِ واقعۀ عاشورا با پیاده‌روی به‌سوی کربلا، در آیین پیاده‌روی اربعین شکل می‌گیرد، می‌پردازد. این مقاله را محمدرضا پویافر نوشته و در فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، دورۀ 13، شمارۀ 2، تابستان 1399 منتشر شده است.
مقالۀ حاضر در پی مقایسۀ بین الگوی تجربۀ زیارت در دو آیین زیارتی «پیاده‌روی اربعین» و «پیاده‌روی زیارتی آخر صفر به مشهد» می‌تواند شناخت مناسبی از الگوهای زیارتی شیعیان به‌ویژه ایرانیان به دست دهد. این مقاله را محمدرضا پویافر، سعیده داوری مقدم و زینب محمدزاده نوشته‌اند و در نامۀ فرهنگ و ارتباطات، سال پنجم، شمارۀ 1 (پیاپی 9)، پاییز و زمستان 1399 منتشر شده است.