نویسنده

  • تصویر جمعی از پژوهشگران

    جمعی از پژوهشگران

گزارش ملی سالانه رصد وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور منتشر شد

گزارش ملی سالانه رصد وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در سال 1402، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد

این گزارش ملی سالانه 1402، در دبیرخانه مرکز رصد فرهنگی تهیه شده است؛ شامل توصیف و تحلیل دوازده موضوع مهم و اولویت‌دار فرهنگی کشور بر اساس به روزترین پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها است.
دوازده موضوع مهم این مجلد عبارت است از: وضعیت ایران در پیمایش ارزش‌های جهانی؛ وضعیت دین‌داری در ایران؛مسئله حجاب و پوشش زنان در جامعه ایران؛ خانواده و جمعیت در ایران؛ وضعیت فرهنگی جوانان؛ ارزش‌های اخلاقی در جامعه ایران؛ اعتماد نهادی و عمومی در ایران؛ وضعیت امید و رضایتمندی اجتماعی در ایران؛ پنداشت ایرانیان از عدالت و نابرابری، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اقتصادی در جامعه ایران؛ وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق در ایران و مهاجرت بین المللی از/ به ایران.
تصویر گزارش ملی سالانه رصد وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در سال 1402، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد

مقالات این گزارش عبارتند از:

تحلیل وضعیت خانواده در ایران (برمبنای یافته‌های پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ۱۴۰۲)/ سهیلا صادقی فسایی

بررسی و تحلیل وضعیت دین‌داری در ایران/صابر جعفری کافی آباد و سجاد یاهک

توصیف و تبیین مسئله حجاب و پوشش زنان در جامعه ایران/ سیدمجید امامی

وضعیت‌شناسی جمعیت در ایران/ نصیبه اسمعیلی

وضعیت فرهنگی جوانان در ‏ پیمایش ارزش‏‌ها و نگرش‏‌های ایرانیان/ اسماعیل نوده فراهانی

ارزش‌های اخلاقی در جامعه ایران/ حسین میرزایی، سعیده امینی، سجاد یاهک، سماء کشاورز دیزجینی

اعتماد نهادی و عمومی در پیمایش‌های ملی ایران/ علی‌رضا حدادی

بررسی وضعیت امید و رضایتمندی اجتماعی ( در پیمایش‌های ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان)/مهدی مالمیر

پنداشت ایرانیان از عدالت و نابرابری در چهار پیمایش ملی (تحلیل پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سالهای ۱۳۷۹؛ ۱۳۸۲؛ ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲)/ صدیقه پیری

ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اقتصادی ایرانیان/ اسماعیل غلامی پور

مروری بر وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق در ایران (بررسی صنعت سینما، کتاب، بازی‌های ویدئویی و نوشت‌افزار)/ محمدعلی امینی، زهرا اکبری، معصومه زورمند، سیده‌فاطمه فیروزآبادی و شیوا آقایی

مهاجرت بین‌المللی از/ به ایران: روندها، چالش‌ها و سیاست‌ها/رسول صادقی، سیدرمضان عقیلی، قمر تکاوران

وضعیت فرهنگی ایران در پیمایش ارزش‌های جهانی/ محمدامین صبوری

294373