«طبقه‌بندی‌های آماری حوزۀ فرهنگ و هنر (فعالیت‌های اقتصادی و محصول)» نوشتۀ آزاده برفی‌پور در سال 1396 برای دفتر معاونت و برنامه‌ریزی راهبردی است.
«حوزۀ فرهنگ و هنر در ایران پسابرجام؛ شرایط و زمینه‌های صادرات صنایع خلاق با تکیه بر سهم و مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را دفتر مطالعات راهبردی در سال 1395 انجام داده است.
«گردآوری و اولویت‌بندی مسائل فرهنگ عمومی در ایران بر اساس نظر خبرگان فرهنگی» در سال 1387 در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. مجری این طرح مهدی ادیبان، ناظر علیرضا صادق‌زاده و همکاران طرح محمود نجاتی حسینی، مسعود کوثری، ابراهیم غلامپور، ذبیح‌الله رستمی، میرحسن آذری و علی عربی یودند.
نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور را دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1392 تدوین کرده است.
«تطور مفهومی رصد فرهنگی» را موسی عنبری در سال 1388 نوشته است و در مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده است.
«تحلیل اجتماعی فیلم‌های سینمای ایران با تأکید بر 10فیلم اکران شده در 4سال اخیر» گزارش راهبردی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که پردیس عامری و مهدیس صادقی پویا در سال 1395 نوشته‌اند.
پژوهشکدۀ مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی در پاییز 1396 طرح تئاتر اجتماعی ایران با تأکید بر نقد و تحلیل 10 اثر نمایشی که در یکسال اخیر روی صحنه رفته‌اند (بررسی نقص‌ها، نقاط قوت، ضعف‌های ساختاری، معیارهای اجتماعی آموزش‌محور) انجام داده است. پزوهشگر این طرح پردیس عامری است.
مرکز توسعۀ فرهنگ و هنر در فضای مجازی، وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1400 طرح کودکان و اینترنت در ایران (فرصت‌ها و تهدیدها) را انجام داده‌اند. در این طرح تلاش شده با جمع‌آوری داده‌های دقیق در مورد تجارب دیجیتالی کودکان، خطرها و فرصت‌های فضای مجازی و میزان توجه به حقوق کودکان در فضای مجازی، زمینۀ تدوین سند مدیریت مصرف اینترنت برای کودکان را فراهم کند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان براساس آمارهای مرکز آمار ایران استان‌های کشور را براساس شاخص‌های آماری رتبه‌بندی کرده است. استان تهران بیشترین تعداد ورزشکار سازمان‌یافته و کیش کمترین تعداد را دارد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان براساس آمارهای مرکز آمار ایران استان‌های کشور را براساس شاخص‌های آماری رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی استان خراسان رضوی بیشترین اماکن ورزشی را دارد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان براساس آمارهای مرکز آمار ایران استان‌های کشور را براساس شاخص‌های آماری رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی بیشترین تعداد زائران راهیان نور برحسب مبدا سفر مربوط به استان تهران و کمترین مربوط به کردستان است.