گزارش رصد فرهنگی (49)

وضعیت فرهنگی ارتباطی محرم

آنچه پیشِ روی شماست، گزارشی از وضعیت و برخی مسائل فرهنگی ارتباطی دهۀ محرم سال 1445 هجری قمری است که براساس آخرین نتایج نظرسنجی ملی دربارۀ مشارکت و حضور در آیین‌های عزاداری دهۀ اول محرم در مرداد 1402 هجری شمسی و همچنین تحلیل و بررسی سیاستی پررنگ‌ترین مناقشات فرهنگی در باب دهۀ محرم امسال ازجمله حسینیه‌های رسانه‌ای و تحولات جدید حوزۀ مداحی و هیئت است.
تصویر وضعیت فرهنگی ارتباطی محرم

خلاصه آماری

 • 73.5درصد از مردم در مراسمات و آئین‌های عزاداری دهه اول محرم امسال شرکت داشتند.
 • 24.1درصد دلیل عدم حضورشان در مراسمات را نبود فرصت و 23.4درصد نبود اعتقاد بیان کرده‌اند.
 • رفتن به هیئات و تکایا با 38.7درصد فراوانی و رفتن به مسجد محله با 28.4درصد فراوانی متداول‌ترین شیوه‌های عزاداری بودند.
 • 67درصد در برپایی مراسمات نیز مشارکت داشته‌اند و متداول‌ترین جنس مشارکت، توزیع نذری با 46.3درصد فراوانی و پرداخت هزینه نذری با 32.6درصد فراوانی بوده است.
 • سه اولویت اصلی پاسخگویان برای انتخاب مراسمات عزاداری؛ مداح، سخنران و سپس قدمت و نام هیئت بودند.
 • نمره میانگین از 100 تماشای عزاداری از تلویزیون 35.2درصد بوده است؛ به‌طوری‌که 50.7درصد افراد به میزان کم و 28.3درصد میزان متوسط و 21درصد به میزان زیادی این برنامه‌ها را دنبال می‌کردند.
 • تقریباً نیمی از افراد تمام دهه اول را در مراسمات عزاداری شرکت کرده‌اند.
 • 44.8درصد افراد، ترجیح می‌دهند در هیئت با جمعیت زیاد شرکت کنند تا روضه‌های کوچک و محلی با جمعیت کم و 34.8درصد مخالف این موضوع هستند.
 • 60.4درصد افراد معتقدند که در پنج سال گذشته، عزاداری‌های دلچسب‌تری را نسبت به امسال شاهد بوده‌اند.
 • 65.3درصد از پاسخگویان معتقدند بی‌حجابی در هیئت، رفتار نادرستی است.
 • 63.1درصد استفاده از آلات موسیقی را در شأن هیئت نمی‌دانند.
 • 47.1درصد معتقدند امسال تعداد ایستگاه‌ها و موکب‌ها در شهر کمتر از سال قبل نبوده است.
 • 42.1درصد معتقدند حضور مردم در هیئت‌ها نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
 • 94.7درصد، مداحی و نوحه‌های سنتی را به مداحی‌های استودیویی ترجیح می‌‌دهند.
 • 59.1درصد افراد با حضور افراد بی‌حجاب در هیئت موافق هستند.
 • 32.7درصد به‌طور قطعی تصمیم به شرکت در پیاده‌روی اربعین دارند.
 • 82.7درصد افراد در دهه اول محرم لباس مشکی پوشیده‌اند.

294284