نظرسنجی از ناشران دربارۀ مسائل مختلف حوزۀ نشر

«نظرسنجی از ناشران دربارۀ مسائل مختلف حوزۀ نشر» را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام داده و در آبان 1400 منتشر شده است.
تصویر نظرسنجی از ناشران دربارۀ مسائل مختلف حوزۀ نشر
 • 19.5درصد انتشارات موردمطالعه کمتر از پنج سال و 33.3 درصد آن‌ها بین پنج الی ده سال است که تأسیس شده‌اند.
 • محل اخذ مجوز اکثریت انتشارات موردمطالعه (68.9) استان تهران است. استان‌های قم و اصفهان به‌ترتیب با 6.1 و 3.4 درصد در رده‌های بعدی اخذ مجوز قرار دارند.
 • 60.9درصد انتشارات موردمطالعه، یک تا سه نفر نیروی ثابت مشغول به کار دارند.
 • 34.3درصد پاسخگویان اظهار کرده‌­اند که تعدیل نیروی انسانی داشته‌­اند.
 • 33.3درصد انتشارات موردمطالعه یک تا پنج عنوان، 22.4درصد شش تا ده عنوان و 33.8درصد نیز بیشتر از ده عنوان در سال جاری کتاب چاپ اول داشته‌اند.
 • 64.3درصد از پاسخگویان بیان کرده‌­اند که تولید و نشر کتابشان کاهش یافته است.
 • 76.9درصد از ناشران اظهار داشتند که کتاب الکترونیکی تولید نمی‌کنند.
 • 89.1درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند که کتاب صوتی تولید نمیکنند.
 • نتایج به دست آمده براساس نوع کتاب‌های فروخته‌شده توسط ناشران نشان میدهد، کتاب‌های چاپی با 94.4درصد بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده است.
 • نتایج به دست آمده براساس موضوع کتاب‌های فروخته‌شده توسط ناشران نشان میدهد کتاب‌های حوزۀ تخصصی با 36.3درصد توانسته است بالاترین میزان فروش را در بین سایر عناوین کسب کند.
 • 47.7درصد ناشرین موردمطالعه، محتوای کتاب را به‌عنوان اولویت اوّل تصمیمگیری برای چاپ کتاب اعلام کرده‌اند.
 • فضای مجازی با 74.9درصد بیشترین فراوانی را برای معرفی آثار ناشرین به خود اختصاص داده است.
 • در خصوص شیوههای عرضه و فروش محصولات ناشرین نتایج به دست آمده حاکی از آن است سفارش اینترنتی با 47درصد، سفارش تلفنی با 46درصد و سفارش از طریق کانال­‌های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی با 43.8درصد بیشترین فراوانی را در این زمینه دارند.
 • براساس یافته‌ها 67.7درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌­اند که فروش‌شان نسبت به سال گذشته خیلی کمتر و کمتر شده است.
 • هزینه بالای چاپ و کاغذ و افزایش قیمت نهایی کتاب (31.9درصد)، شرایط اقتصادی جامعه و مردم (21.7درصد) و کرونا (14.8درصد) از مهم‌ترین دلایل کاهش درآمد ناشرینی بوده که فروش‌شان نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
 • از منظر پاسخگویان گرانی و کمبود کاغذ (78.6درصد) مهم‌ترین مشکل نشر کشور در شرایط کنونی است.
 • 46.2درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌­اند که کرونا باعث کاهش فروش و چاپ کتاب شده است.
 • 86.1درصد از پاسخگویان حمایت­‌های دولتی در دورۀ کرونا را ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی کرده‌­اند.
 • حل مشکلات کاغذ (42.8درصد) و حمایت­‌های مالی (28.5) پرتکرارترین موارد اشاره‌شده از سوی پاسخگویان در خصوص اولویت حمایت دولت در دورۀ کرونا بوده است.
 • بسیاری از راهکارهای پیشنهادی از سوی پاسخگویان برای کاهش مشکلات نشر همانند اولویت حمایت دولت از صنعت نشر در دوران کرونا است. حل مشکلات تأمین و قیمت کاغذ (26.8درصد)، حمایت­‌های مالی (17درصد) و برگزاری نمایشگاه­‌های بیشتر (11.2درصد) از مهم‌ترین موارد اشاره شده از سوی پاسخگویان است.
 • 73.5درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌­اند که در نمایشگاه مجازی کتاب 1400 شرکت خواهند کرد.
 • 58.4درصد از پاسخگویان با برگزاری نمایشگاه کتاب به‌صورت مجازی به میزان خیلی­ زیاد و زیاد موافق بوده‌­اند.
 • 78.3درصد پاسخگویان با برگزاری مراسم هفتۀ کتاب به‌صورت مجازی موافق و 20.2درصد مخالف بوده‌­اند.
 • 58.9درصد وضعیت آیندۀ نشر را بد و خیلی بد ارزیابی کرده­‌اند.

294261