گزارش نظرسنجی

ذائقۀ رسانه‌ای مردم ایران

دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بهمن ماه 1397 در مورد «ذائقۀ رسانه‌ای مردم ایران» نظرسنجی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
تصویر ذائقۀ رسانه‌ای مردم ایران

براساس یافته‌های این نظرسنجی 63.8درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند که بیشتر سریال‌های ایرانی تماشا می‌کنند.

67.9درصد پاسخ‌گویان سریال موردعلاقۀ خود را از طریق تلویزیون ایران تماشا می‌کنند.

از بین مخاطبین سریال‌های ایرانی، 86.7درصد از طریق تلویزیون داخلی، 9درصد به‌وسیلۀ شبکه‌های ماهواره‌ای و 8.9درصد با دانلود از اینترنت سریال‌های ایرانی را تماشا می‌کنند.

براساس نتایج این نظرسنجی ژانر درام (68.1درصد) محبوب‌ترین ژانر نزد پاسخ‌گویان برای تماشای سریال است.

62.4درصد پاسخ‌گویان اعلام کردند بیشتر مخاطب فیلم‌های سینمایی ایرانی هستند.

براساس یافته‌های این نظرسنجی 56درصد از پاسخ‌گویان فیلم‌های سینمایی مدنظر خود را از طریق تلویزیون می‌بینند.

از بین پاسخ‌گویانی که اظهار داشتند طرفدار فیلم سینمایی ایرانی هستند، 68.7درصد از تلویزیون ایران، 20.9درصد از طریق خرید سی‌دی یا دی‌وی‌دی و 16.1درصد از طریق دانلود از اینترنت فیلم مدنظرشان را تهیه می‌کنند.

محبوب‌ترین ژانر فیلم سینمایی در بین شهروندان ایرانی، ژانر درام با فراوانی 64.9درصد است.

اکثریت پاسخ‌گویان (82.9درصد) اعلام کردند موسیقی داخلی گوش می‌دهند و تنها 6درصد افراد اظهار داشتند مخاطب موسیقی خارجی هستند.

51.3درصد پاسخ‌گویان اعلام کردند برای گوش‌دادن موسیقی اقدام به دانلود از اینترنت می‌کنند.

سبک موسیقی سنتی محبوب‌ترین (57.9درصد) سبک موسیقی در بین شهروندان ایرانی است.

اخبار اقتصادی (40.4درصد) در صدر موضوعات خبری است که پاسخ‌گویان پیگیر آن هستند. اخبار سیاستی نیز (با فراوانی 39.4درصد) برای افراد پاسخ‌گو از جذابیت بیشتری برخوردار بوده است.

براساس یافته‌های این نظرسنجی برای پیگیری حوزه‌های خبری ورزشی، حوادث، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل شهروندان ایرانی بیشتر به رادیو و تلویزیون ایران و بعد از آن به شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند.

294180