پیاده‌روی اربعین: تأملات جامعه‌شناختی

کتاب «پیاده‌روی اربعین؛ تأملات جامعه‌شناختی» مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف است که به کوشش محسن حسام مظاهری گردآوری شده است و محمدرضا فخر روحانی در مطلب زیر این کتاب را به‌طورمختصر معرفی کرده است.
تصویر پیاده‌روی اربعین: تأملات جامعه‌شناختی

زیارت کردن نوعی از تجربۀ دینی است که تقریباً در همۀ ادیان، خواه الهی و خواه ساختگی، وجود دارد. ازاین‌رو، اهداف زیارت و هدفی که زائر به دنبال آن است در تبیین، کارکردها و تأثیرات این عمل و تجربۀ دینی (زیارت) هم متنوع و هم متکثر است. ازآنجایی‌که در مذهب شیعه زیارت اربعین تنها برای حضرت امام حسین برپا می‌شود، این مراسم در گذر تاریخ از ویژگی هویت‌سازی و هویت‌بخشی برای شیعه برخوردار بوده است. جدا از تأکیدات فراوانی که دربارۀ استحباب (قریب به وجوب) برای زیارت حضرت امام حسین در برخی از روایات شیعه وجود دارد، زیارت اربعین وجوه دیگری هم دارد که از آن جمله آداب روز اربعین است.

284009