• شماره گزارش: 294212
  • یکشنبه 21 اسفند 1401
  • 1294

سرانۀ مطالعۀ ایرانیان در ماه

اینفوگرافی زیر سرانۀ مطالعه در ماه (افراد باسواد 15 ساله و بیشتر ایران) را نشان می‌دهد و بر مبنای نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در 1399 طراحی شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

294212

اینفوگرافی

کتاب