کتاب «نقشۀ وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان» در بهار ۱۴۰۲ با ویراست دوم به‌وسیلۀ مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش با هدف بررسی وضعیت موجود صنعت سینما در ایران و جهان با نگاهی آماری و کلان تدوین شده است.
«بررسی و ارزیابی نمایشگاه‌های کتاب استانی» را سلمان انصاری‌زاده برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است. در این طرح دیدگاه ناشران، مشارکت‌کنندگان، کارشناسان و برگزارکنندگان نمایشگاه‌های کتاب استانی موردمطالعه قرار گرفته است و نمایشگاه‌های سال‌های 1387 تا 1396 بررسی شده است.
«گزارش ملّی فرهنگ حوزۀ نشر کتاب» را آرمان امیری در تیرماه 1399 برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوشته است.
اینفوگرافی زیر سرانۀ مطالعه در ماه (افراد باسواد 15 ساله و بیشتر ایران) را نشان می‌دهد و بر مبنای نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در 1399 طراحی شده است.
«مسائل صنعت سینما در ایران» به‌وسیلۀ سایت نمافر نوشته و در بهمن 1401 منتشر شده است.

گزارش سیاستی (3)

کتاب

معاونت پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سلسله گزارش‌های سیاستی در مورد مسائل فرهنگی و هنری تدوین کرده است. هر کدام از این گزارش‌ها بر یک حوزه متمرکز است. گزارش حاضر در مورد کتاب است که محمد گرامیان نیک در بهار 1400 آن را تدوین کرده است.
پیمایش «بررسی میزان مطالعۀ شهروندان تهرانی» را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در اردیبهشت 1393 انجام داده است. این پیمایش که در شهر تهران با نمونۀ هزار نفری انجام شده است، حاکی از کاهش سرانۀ مطالعۀ شهروندان تهرانی است.
کتاب «داده‌نمای صنعت کتاب» آمارها و داده‌های صنعت کتاب را موردبررسی قرار داده است. این کتاب را نمافر در پاییز 1401 منتشر کرده است.
کتاب «گزارش وضعیت هزینه‌کرد فرهنگی خانوار» را نمافر در آذرماه 1401 در 72صفحه منتشر کرده است.
کتاب «نقشۀ وضعیت آموزش و پژوهش؛ گزارشی از وضعیت آموزش و پژوهش صنایع فرهنگی در ایران و جهان» را نمافر در تابستان 1401 منتشر کرده است.
برنامه‌های حمایت از کتاب‌فروشی‌ها چون معافیت از مالیات و تسهیلات کم‌بهره و طرح‌های فصلی برای جلوگیری از تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها عملی شد. این تجربه را ندا زندی مستند کرده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1393 جشنوارۀ روستاها و عشایر دوستدار کتاب را به‌منظور توسعه و ترویج کتاب‌خوانی در کشور برگزار می‌کند که هر ساله استقبال از آن بیشتر از سال قبل شده است. در آخرین دوره 2050 روستا در این جشنواره شرکت کردند. الناز محمدی این تجربه را مستند کرده است.
گزارش سالانۀ فیدیبو در سال 1400 شهریور 1401 منتشر شده است. در این گزارش علاوه بر کتاب‌های پرفروش، نویسندگان و مترجمان محبوب خوانندگان فیدیبو نیز آورده شده است.
چکیدۀ آمار کتابخانه‌ها در سال تحصیلی 99-1398 را پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سال 1400 منتشر کرده است و حمیده بیرامی طارونی آن را تدوین کرده است.
این کتاب مشتمل بر ۱۷ روایت مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی از پیاده‌روی اربعین سال ۱۳۹۶ است که با هدف شناخت حیات دینی و اجتماعی کنونی ایرانیان و خاورمیانه و نیز سایر شیعیان زیر نظر دکتر محمدرضا جوادی یگانه و دکتر محمد روزخوش تحقیق و تدوین شده است.