نویسنده

  • تصویر حسین اکبرزاده

    حسین اکبرزاده

    کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
گزارش رصد فرهنگی (56)

رسانه و مقاومت فلسطین

گزارش «رسانه و مقاومت فلسطین» در که ششمین گزارش رصد بین‌الملل مرکز رصد فرهنگی کشور است، در آذرماه 1402 منتشر شده است.
تصویر رسانه و مقاومت فلسطین

آنچه در صبحگاه هفت اکتبر به وقوع پیوست، از حیث ماهیت بسی محتمل و مطابق انتظار بود. هرچند کسی زمان دقیق آغاز درگیری سرنوشت‌ساز میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی را نمی‌دانست؛ اما شواهد و قرائن دال بر وقوع تنشی فراگیر در سرزمین فلسطین داشت. چیزی که همگان را در بهت فروبرد، کیفیت ورود جنبش حماس به میدان نبرد بود.

در دنیای مجازی آنچه به‌عنوان محتوای رسانه‌ای منتشر می‌شود، محتوایی است جهت‌دار و هدفمند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. اولین تصاویر منتشره از حملۀ حماس به سرزمین‌های اشغالی، به‌گونه‌ای بود که لحظه‌ای در ذهن مخاطبِ ناآگاه جای مظلوم و ظالم را عوض می‌کرد. گویی گروهکی تروریستی به قلمرویِ سرزمینیِ کشوری حمله‌ور شده و به وحشیانه‌ترین شکل ممکن شهروندان آن را قلع‌وقمع می‌کند. از این‌ نقطه بود که جنگ روایت‌ها آغاز شد. در یک‌سو جنبش حماس با چهره‌ای داعش‌گونه رخ می‌نمود و در سوی دیگر، با چهره‌ای نجیب و مقاوم در برابر 75 سال اشغالگری رژیمی جعلی. افکار عمومی جهانی نیز در واکنش به دو خط روایی، مواضع گوناگون و بعضاً ضدونقیضی را اتخاذ نمود؛ گاهی در گرداب پروپاگاندای رسانه‌های غربی و گاهی در مواجهه با واقعیت عریان جنبش حماس در رفتار با اسرای اسرائیلی.

همۀ گزاره‌های فوق حول محور عنصری به‌نام رسانه در چرخش هستند. از طرفی با گسترش روزافزون دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در اقصی نقاط جهان و از طرفی دیگر بهره‌گیری انسان فلسطینی از رسانه‌ برای بازتاب واقعیت میدان فلسطین و دادخواهی از جهانیان، افکار عمومی را به تشکیک در مفروضات خود دربارۀ مسئلۀ فلسطین واداشته است. به‌نظرمی‌رسد آنچه راوی امروز و تاریخ 75 سالۀ اشغال این سرزمین است، نه دروغ‌های گوبلزیِ رهبران صهیونیست و نه دستگاه پرقدرت پروپاگاندای غربی، بلکه انسان فلسطینی است. انسان فلسطینی‌ای که با تمسک به شبکه‌های اجتماعی توانسته است روایت اشغال، رنج و محنت، مقاومت و پیروزی و به‌طورکلی حیات روزمرۀ خود را از قاب موبایل برای مخاطبین خود بازگو کند.

گزارش پیشِ‌رو با نیم‌نگاهی به واقعیت مواجهۀ افکار عمومی جهانی طی سالیان با مسئلۀ فلسطین و نقش‌آفرینی رسانه‌ها برای اصلاح انگاره‌های مقاومت فلسطینی در اذهان، دریچه‌ای نوین برای تحلیل مسائل فلسطین می‌گشاید. در ادامه با استناد به پیمایش‌های مراکز معتبر افکارسنجی، سعی شده است دیدگاه مردم جهان در خصوص نبرد طوفان الاقصی با نگاهی تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

294327