• شماره گزارش: 294266
  • شنبه 24 تیر 1402
  • 1438

گردشگری داخلی در ایران

مرکز نمافر اینفوگرافی گردشگری داخلی در ایران را براساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملّی سال 1400 مرکز آمار ایران تدوین و منتشر کرده است.

گردشگری داخلی به معنی سفر برای گردش و تفریح یا کار در داخل کشور محل اقامت است. به‌طورمثال کسی که در تهران زندگی می‌کند و مدتی را به مازندان سفر می‌کند؛ گردشگر داخلی محسوب می‌شود .گردشگری داخلی بر رشد اقتصادی کشور تأثیر مطلوبی می‌گذارد؛ زیرا پول خرج شده به‌وسیلۀ گردشگران داخلی، به اقتصاد همان کشور برمی‌گردد و موجب رفاه جوامع بومی می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که نزدیک ۱۰۰درصد سفرهای مردم ایران در سال ۱۴۰۰ داخلی بوده و سهم سفرهای خارجی کمتر از ۰.۰۲درصد بوده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

294266

اینفوگرافی

گردشگری