مرکز نمافر اینفوگرافی گردشگری داخلی در ایران را براساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملّی سال 1400 مرکز آمار ایران تدوین و منتشر کرده است.
اینفوگرافی زیر که تأثیر کرونا بر صنعت گردشگری را نشان می‌دهد به‌وسیلۀ سایت نمافر طراحی و نشر شده است.
آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای سفر بیشتر از مسیر زمینی استفاده می‌کنند و محبوب‌ترین کشور برای سفر خارجی ایرانی‌ها عراق و پس از آن ترکیه، امارات متحدۀ عربی و آذربایجان است و برای سفرهای بومی تهران، مشهد، شیراز و اصفهان انتخاب‌های اوّل خانوارهای ایرانی است.
تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران تا سال 1398 یعنی قبل از کرونا روند صعودی داشته و در سال 1398 بیش از 8 میلیون نفر به ایران سفر کرده‌اند. بیشتر این گردشگران به‌ترتیب از کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان به ایران آمده‌اند.
پایان نامه‌ی «آسیب‌شناسی گردشگری روستایی با تأکید بر راهبرد گردشگری فرهنگ‌محور؛ مطالعۀ موردی بخش کن-دهستان سولقان» در پائیز 1391 توسط محمد ادبی ممقانی در دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، با راهنمایی دکتر فضیله خانی و مشاورۀ دکتر محمد سلمانی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است.
مرکز آمار ایران با هدف تهیه آمار و اطلاعات گردشگری خانوارهای کشور در سال 1398 اقدام به انجام آمارگیری کرد که نتایج آن در فایل پیوست منتشر شده است. جامعه هدف این طرح، شامل تمام خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور در فصل بهار سال 1398 است.
گروه علی‌ بابا به عنوان پرفروش‌ترین وب‌سایت ایرانی بلیط‌های مسافرتی گزارشی از آمار خدمات ارائه شده در این مجموعه طی سال 1399 ارائه کرده است. این آمار هرچند فقط منحصر به خدمات ارائه شده توسط این استارتاپ است و قابل تعمیم به وضعیت مسافرت در کل کشور نیست اما تصویری قابل تامل از آمار خدمات گردشگری در ایران ارائه می‌دهد.
برخی از یافته های طرح آمارگیری از گردشگران ملی در بهار 1398 که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، در اینفوگرافی زیر ترسیم شده است.
در فروردین 1396 برنامه پنج ساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می­ رسد. معاونت پژوهش ­های اجتماعی-فرهنگی مجلس در مرداد 1396 گزارشی از مقایسه تطبیقی ماده­ ها و احکام حوزه فرهنگ در لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی، کمیسیون تلفیق و قانون مصوب منتشر می­ کند. در ادامه، مهم ­ترین نکات این گزارش ذیل سه عنوان لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی و قانون برنامه ششم اشاره شده و با ماده­ های مربوطه در متن قانون برنامه ششم توسعه مطابقت داده شده است.