گزارش رصد فرهنگی (73)

ما و اعتراضات دانشجویی در آمریکا

مخاطب نامۀ اخیر رهبری دربارۀ اعتراضات دانشجویان آمریکا در حمایت از فلسطین چه کسانی هستند؟
تصویر ما و اعتراضات دانشجویی در آمریکا

برای فهم ریشه‌های اعتراضات دانشجویی اخیر در آمریکا، بیش از هر چیزی نیازمند آشنایی با بافتار اعتراض‌های اجتماعی در ایالات‌متحده و ساختار مهندسی اجتماعی جنبش‌های مدنی آمریکایی هستیم. از سویی دیگر باید به ریشه‌های شکل‌گیری و تطور مسئلۀ فلسطین در افکار عمومی آمریکایی توجه نمود. قدر مسلم آنچه در 7 اکتبر واقع شد را باید آغاز بازنگری جهان غرب و خاصه ایالات‌متحده آمریکا در مسئلۀ نزاع فلسطین و اسرائیل درنظرگرفت؛ امری که تجلی آن را به‌خوبی می‌توان در اعتراضات جوانان آمریکایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به‌خوبی مشاهده کرد. این مخالفت‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم پروپاگاندای رسانه‌های آمریکایی وابسته به گفتمان حاکمیت، قشر جوان مسیر دیگری را در پیش گرفته است. جوانانی که بناست آیندۀ سیاسی آمریکا را به دست بگیرند و همین است که ترس را حداقل در بین بخشی از رجال سیاسی آمریکا کاشته است. این تحصن‌های نخبگانی در انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی، به‌مثابۀ زنگ خطری است برای مسئولین آمریکایی و اسرائیلی؛ چراکه در صورت قدرت‌گیری این طبقه، آمریکا و اسرائیل را به‌مانند دو خط موازی بدل خواهد کرد.

نسل جدید آمریکا که با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت چشمگیر بلاگرهای فلسطینی مواجهه‌ای بی‌واسطه با واقعیت حاکم بر سرزمین فلسطین را تجربه می‌کند، حقیقت را دیگرگون یافته است. حقیقتی که ایشان را در جهت تحقق آزادی سرزمین فلسطین ولو از جغرافیایی بسیار دور اما استراتژیک و بیخ گوش تصمیم‌سازان استمرار اشغالگری، به کنش واداشته است. به‌نوعی می‌توان گفت، جنبش جوانان آمریکایی با محوریت دانشجویان در نقطۀ آغاز مبارزه برای فلسطین و آزادی آن قرار دارد.

گزارش پیشِ ‌روی در تلاش است تا با اجتناب از گزاره‌های رمانتیزه و کلی، در مروری کوتاه، نگاهی پژوهشی و عمیق‌تر به تحولات اخیر در دانشگاه‌های آمریکا انداخته و از این رهگذر به فهم نسبت میان ما، به‌مثابۀ انقلاب اسلامی و مردم ایران، با این اعتراضات دست یابد. این پژوهش مشتمل بر بررسی سیر زمانی تحولات، تحلیل انتقادی نیروهای فعال در این اعتراضات، ریشه‌های نگاه آمریکایی به فلسطین و درنهایت ارائۀ راهبردهای مواجه با این اعتراضات است.

294368