سیاست‌گذاری زبان و ادبیات فارسی

گزارش سیاست‌گذاری زبان و ادبیات فارسی در مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر شد.
تصویر سیاست‌گذاری زبان و ادبیات فارسی

مرکز رصد فرهنگی کشور: 65 درصد از مردم در خانه دیوان حافظ دارند
گزارش سیاست‌گذاری زبان و ادبیات فارسی در مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر شد. محمد اصغری با اعلام این خبر گفت: به منظور تدقیق نقطه‌نظرات سیاستی درباره زبان و ادبیات فارسی، جدیدترین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور به تحلیل داده‌ها و گزاره‌های سیاستی در این حوزه اختصاص یافته است.مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور افزود: در گزارش «درآمدی بر سیاست‌گذاری زبان و ادبیات فارسی» به مساله سیاست‌گذاری زبانی در گستره ملی و فراملی پرداخته شده است. اصغری خاطر نشان کرد: این گزارش در تلاش است تا با نگاهی آسیب‌شناسانه به سیاست‌پژوهی در این عرصه بپردازد و ضمن تلاش برای اجتناب از بزرگنمایی و اسطوره‌پردازی، نگاهی واقع‌بینانه به مساله زبان داشته باشد.مدیر مرکز رصد گفت: داده‌ها نشان می‌دهد که اکثریت ایرانیان ارتباط چندانی با شعر و ادبیات فارسی ندارند و بیش از دو سوم از افراد بالای 18 سال، هیچ برنامه‌ای برای خواندن شعر و ادبیات فارسی ندارند. همچنین چیزی حدود یک سوم از مردم در تعاملات و گفتگوهای روزمره مجازی از شعر و ضرب‌المثل فارسی استفاده می‌کنند.اصغری ادامه داد: بر اساس یافته‌های یک نظرسنجی ملی، بیش از 65 درصد از مردم در خانه دیوان حافظ دارند، این درحالی‌ست که تنها 14 درصد از مردم ایران شاهنامه دارند؛ این نشان از جایگاه بالاتر شعر و اندیشه حافظ در فرهنگ عمومی ایرانیان دارد.مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور در پایان گفت: در این گزارش رصدی، به پیشینه سیاست‌گذاری زبان فارسی در ایران، بازیگران و اسناد سیاستی این حوزه، تجربیات جهانی و سیاست‌گذاری در کشورهای دیگر، آسیب‌شناسی سیاست‌های زبانی جمهوری اسلامی و در نهایت ارائه سرفصل‌هایی برای ارتقاء و اصلاح سیاست‌های ملی و فراملی در حوزه زبان و ادبیات فارسی پرداخته شده است.

294365