مخاطبان سینما در نوروز

براساس داده‌های سامانۀ مدیریت فروش و اکران سینما کرونا مخاطبان سینما را به میزان زیادی کاهش داده است؛ مخاطبان نوروز 1400، 58هزار نفر بوده‌اند که در نوروز 1401 رشد 13برابری داشته و به 773هزار نفر رسیده اما همچنان با تعداد مخاطبان نوروز 1398 فاصله زیادی دارد. اینفوگرافی زیر را سایت نمافر طراحی کرده است.
تصویر مخاطبان سینما در نوروز

284080