گزارش سالانۀ کتاب طاقچه

طاقچه یک کتابفروشی و کتابخانۀ دیجیتال است. در گزارش سالانۀ سال 1399 طاقچه آورده شده که تعداد کتاب‌های خوانده‌شدۀ سال 1399 نسبت به سال 1398 در طاقچه با 380% رشد، تقریباً 5برابر شده است.
تصویر گزارش سالانۀ کتاب طاقچه

طاقچه یک کتابفروشی و کتابخانۀ دیجیتال است. در پلتفرم طاقچه کتاب‌های الکترونیکی و صوتی به‌صورت قانونی و با رعایت حق نشر عرضه و دریافت می‌شوند. در این پلتفرم علاوه بر کتاب، مجله و روزنامه نیز منتشر می‌شود.

در گزارش سالانۀ طاقچه آمده است که مردم در سال 1399 حدود 19میلیارد ثانیه بر روی طاقچه کتاب خوانده‌اند.

پرمطالعه‌ترین بازه‌های زمانی سال 1399 در طاقچه از 12 تا 23 فروردین و 12 تا 16 آذر هم‌زمان با تعطیلات سراسری برای مقابله با شیوع ویروس کووید-19 بوده است. همچنین 28 آبان تا 2 آذر هم‌زمان با هفتۀ کتاب و جشن تولد طاقچه و پویش طاقچه به همین مناسبت‌ها بوده است.

به‌علاوه در سال 1399 کاربران طاقچه از ساعت 9شب هر روز تا 1 صبح فردا، بیشتر از ساعات دیگر شبانه‌روز در طاقچه به خواندن کتاب مشغول بوده‌اند، یعنی تقریباً فاصلۀ زمان اتمام کار روزمره تا زمان خواب. پرمطالعه‌ترین روز هفته در طاقچه نیز جمعه بوده است.

تعداد کتاب‌های خوانده‌شدۀ سال 1399 نسبت به سال 1398 در طاقچه با 380% رشد، تقریباً 5برابر شده است.

283946