نویسنده

  • تصویر ابراهیم حاجیانی

    ابراهیم حاجیانی

    دکترای جامعه‌شناسی
گزارش رصد فرهنگی (8)

مبانی، مفهوم و ارکان رصد فرهنگی

رصد یکی از حوزه‌های مهم مطالعات و بررسی‌های استراتژیک بوده است و رصد فرهنگی از الزامات پیاده‌سازی و اجرا سند جامع مهندسی فرهنگی به شمار می‌آید. در این گزارش اصول، مبانی، مفهوم و از همه مهم‌تر روش‌شناسی رصد فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و گام‌ها یا مراحل آن پیشنهاد شده است. همچنین ساختار و سازمان‌دهی مناسب برای اجرای رصد فرهنگی نیز تحلیل شده. این گزارش توسط دکتر ابراهیم حاجیانی نوشته شده است.
تصویر مبانی، مفهوم و ارکان رصد فرهنگی

نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور مهم‌­ترین و جامع‌ترین سند بالادستی در حوزۀ سیاست‌گذاری فرهنگی کشور به شمار می‌آید. ضرورت رصد فرهنگی در چندین فراز از این نقشه مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت آن تأکید شده است، اما به­‌رغم آن، راهبرد رصد کمتر مورد اعتنای جدی بوده است. بر این اساس، در این نوشتار مبانی، اصول، روش‎‌ها و نحوۀ رصد فرهنگی کشور بررسی شده و چارچوب، ضوابط و روش انجام این کار پیشنهاد شده است تا در شورای راهبردی نقشه مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، پرسش‌های اصلی در متن حاضر آن است که اولاً اهداف و کاربردهای رصد کدام‌اند؟ ثانیاً مفهوم و معنی رصد چیست؟ دیگر آنکه، در رصد فرهنگی چه چیزهایی باید مورد توجه قرار گیرند؟ روش‌ها و ابزارهای رصد کدام‌اند؟ و در نهایت یک نظام جامع رصد شامل چه اجزایی می‌شود؟ به­ عنوان مقدمه باید گفت، رصد فرهنگی در حوزه‌ها یا اهداف اساسی زیر کاربرد دارد:

1. «توصیف[1]» جامع وضعیت موجود و نشان دادن وضعیت پیشرفت اجزا، ابعاد، مضامین و اهداف مختلف نقشۀ مهندسی فرهنگی در بازه‌های زمانی مختلف (ارائۀ «برآورد[2]» از وضعیت فرهنگی کشور)؛

2. توصیف اقدامات و تدابیر نظام فرهنگی خودی و نظام­های فرهنگی بیگانه (رقیب) و شرایط جهانی که به نوعی «ارزیابی عملکرد[3]» منجر می‌شود.

3. «پیگیری[4]» مستمر شرایط فرهنگی کشور از طریق رویکرد تطبیقی[5]، با هدف پایش دائمی یا دوره‌ای تحولات؛

4. «آینده­‌پژوهی[6]» و شناسایی تحولات فرهنگی پیشِ رو در افق‌های میان­مدت و درازمدت؛

5. «هشداردهی[7]» نسبت به خطرات نزدیک پیشِ رو در اجرای نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور.

بر این اساس، در گزارش پیشِ رو، مفهوم و مبانی رصد، کاربردها و روش‌شناسی آن توضیح داده می‌شود.

فهرست مطالب این گزارش به شرح زیر است:

مقدمه

فصل اول: کلیات و مبانی نظری

بخش اول: ادبیات رصد راهبردی

مفهوم رصد

نشانه‌های آینده

رصد موضوعات نوظهور

هشداردهی راهبردی از طریق جست‌وجوی نشانه‌های استراتژیک

شناسایی علائم کم‌سوی تغییر در حوزۀ فرهنگ

انواع کاوش محیطی

سطوح رصد

فرایند و روش انجام کار رصد

بخش دوم: ادبیات رصد (پایش) فرهنگی

دشواری جمع‌آوری اطلاعات فرهنگی: ویژگی‌های تغییرات فرهنگی

رسالت و اهداف رصد فرهنگی

تحلیل برداشت‌های موجود از رصد فرهنگی در ایران

چارچوب روش‌شناختی رصد و برآورد فرهنگی

سازوکارهای رصد

شاخص‌های رصد

منابع لازم برای رصد شاخص‌ها، محیط‌ها، موضوعات و روندهای فرهنگی

دسته‌بندی انواع منابع تولید داده‌های فرهنگی

شاخص‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ابعاد، محورها و شاخص‌های شناخت اجتماعی

نسبت رصد و کنترل فرهنگ

فصل دوم: ارکان کارگروه رصد فرهنگی

خرده‌نظام طراحی و تدوین نظام شاخصهای فرهنگی

خرده‌نظام جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات

خرده‌نظام ارزیابی، تحلیل، برآورد و تولید هشدار

انتقال به مشتریان

نظام پیشنهادها

فصل سوم: فرایند روش‌شناختی برای تولید گزارشهای رصدی

فصل چهارم: پیش‌نویس آیین‌نامۀ رصد نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور

منابع


[1]. Description

[2]. Assessment

[3]. Performance Evaluation

[4]. Tracking

[5]. Comparative

[6]. Future Study

[7]. Warning

283682