• شماره گزارش: 284142
  • شنبه 19 آذر 1401
  • 166

نگاهی به جایگاه زنان در حوزۀ رسانه

در اینفوگرافی زیر جایگاه زنان در حوزۀ رسانه توصیف شده است. این اینفوگرافی را خبرگزاری ایرنا در آبان 1401 منتشر کرده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

284142

اینفوگرافی

رسانه‌ها