• شماره گزارش: 284077
  • یکشنبه 8 آبان 1401
  • 114

آمارهایی از نخبگی و مهاجرت در ایران

براساس آمارهای جهانی به‌طورمتوسط یک تا 1/2درصد هر جامعه، نخبگان هستند که این میزان برای ایران به یک میلیون نفر می‌رسد. با اجرای برنامۀ بازگشت نخبگان 2700نفر از آن‌ها به کشور بازگشته‌اند. این اینفوگرافی را ایسنا در تاریخ 27 مهر 1401 منتشر کرده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

284077

اینفوگرافی

اینفوگرافی