• شماره گزارش: 283995
  • دوشنبه 7 شهریور 1401
  • 249

سلیقه گوش‌دهندگان ایرانی به موسیقی 1399

اینفوگرافی زیر سلیقه گوش‌دهندگان ایرانی به موسیقی را نشان می‌دهد و براساس اطلاعات طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران در سال 1399 طراحی شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283995

اینفوگرافی

موسیقی