• شماره گزارش: 283728
  • چهارشنبه 1 دی 1400
  • 693

آماری از گردشگری داخلی در ایران 1397

مرکز آمار ایران در بهار 1397 طرح آمارگیری گردشگران ملی را اجرا کرد که برخی از یافته‌های آن در اینفوگرافی زیر ارائه شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283728

اینفوگرافی

گردشگری