سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1399

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1399 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1399

سینمای ایران سال 1399 در یک نگاه:

لازم به ذکر است در سال 1399 سینماها به‌خاطر شیوع کرونا تا تیرماه کاملاً تعطیل بود و سپس براساس پروتکل‌های اعلامی ازسوی وزارت بهداشت و ستاد کرونا با ظرفیت‌های اعلامی ازسوی آن مراکز شروع به فعالیت نمودند.

 • 30 استان کشور دارای سینمای فعال؛
 • 195 سینما دارای 570 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 113.682 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 659.184 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 97،954،077،886 ریال (نه میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 599،148 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 259،849،171 ریال (هفده میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 650،861 ریال (هشتاد و شش هزار و صد و شصت پنج تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 1.156 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 6 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 79.926.270 نفر (براساس سرشماری سال 95)، هر ایرانی در این سال 0/008 بار به سینما رفته است.

294359