آخرین یافته‌ها در مورد وضعیت فرهنگی کشور ارائه و تحلیل شد

آخرین یافته‌ها در مورد وضعیت فرهنگی کشور با حضور مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور، در جلسۀ غیررسمی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز ارائه و موردتحلیل قرار گرفت.
تصویر آخرین یافته‌ها در مورد وضعیت فرهنگی کشور ارائه و تحلیل شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، جلسۀ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی صبح شنبه با حضور غلامرضا احمدی، روح الله دهقان‌نژاد، محمدحسن اسوتچی، سید کاظم زعفرانچیلر، روح الله رشیدی، احد صادقی، فرماندار شهرستان تبریز، برخی از مدیران فرهنگی شهرداری و کارشناسان این کمیسیون به‌صورت غیررسمی برگزار شد.

غلامرضا احمدی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ماه محرم اظهار کرد: دستور جلسۀ امروز مربوط به ارائه و تحلیل آخرین یافته‌ها در مورد وضعیت فرهنگی کشور بوده که در این خصوص بحث و بررسی‌هایی خواهیم داشت.

در ابتدای جلسۀ امروز کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، به ساحت مقدس سیدالشهدا حضرت امام حسین(ع) با مداحی یکی از مداحان بنام تبریزی عرض ارادت شد.

در ادامه جلسۀ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، آخرین یافته‌ها در مورد وضعیت فرهنگی کشور ارائه و موردتحلیل قرار گرفت.

غلامرضا احمدی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه این جلسه اظهار کرد: همان‌طورکه مستحضرید بحث رصد فرهنگی کشور یکی از مباحث بسیار مهمی بوده که توسط مرکز رصد فرهنگی در کشور به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامۀ سخنان خود مطرح کرد: رصد در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگ، موضوعی است که بارها از سوی مقام معظم رهبری موردتأکید قرار گرفته است. مطابق دیدگاه ایشان، رصد فرهنگی یعنی اینکه توجه دائمی به مسائل فرهنگی کشور داشته باشیم.

محمد اصغری، مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور نیز در ادامۀ جلسۀ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز به ارائۀ گزارش عملکرد مرکز رصد فرهنگی کشور و تحلیل داده در حوزۀ عفاف و حجاب طی چند ماه اخیر پرداخت.

اصغری ضمن معرفی برخی از گزارش‌های تولیدشده از سوی مرکز رصد فرهنگی، تحلیل داده‌های فرهنگی و تولید متن‌های سیاستی جهت استفادۀ سیاست‌گذاران را از مهم‌ترین وظایف مرکز رصد فرهنگی کشور بیان کرد.

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز و مدیران فرهنگی در این جلسه پیرامون عملکرد مرکز رصد فرهنگی کشور و تحلیل داده در حوزۀ عفاف و حجاب پرسش و پاسخ‌هایی کرده و بحث و بررسی‌هایی انجام دادند.

گفتنی است آخرین یافته‌ها در مورد وضعیت فرهنگی کشور در جلسۀ غیررسمی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز به‌صورت جزئی موردتحلیل و بررسی اعضای حاضر در این جلسه قرار گرفت.

294270