پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان

پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی 1378 (موج اول)

پیمایش ملی «فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در 28 شهر مرکز استان کشور: رفتارهای فرهنگی ایرانیان» در سال 1378 توسط دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا شد. مدیریت علمی این طرح بر عهده دکتر احمد رجب زاده بود. موج دوم و سوم این پیمایش ملی در سال های بعد با عنوان «پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی» تکرار شد.
تصویر پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی 1378 (موج اول)

این گزارش حاصل پیمایشی ملی در خصوص فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی خانواده در 28 شهر مرکز استان است که در آن «فعالیت»، «کالای فرهنگی»، «تقاضا و مصرف آن»، «تسهیلات (امکانات) فرهنگی» و «زمان فراغت» از مفاهیم اصلی هستند. در این تحقیق، مصرف و تقاضای فرهنگی در قالب مقولات زیر مورد بررسی قرار گرفته است: فعالیت مذهبی، فعالیت اجتماعی، فعالیت تفریحی، بازی، فعالیت هنری و دستی، کتاب و کتابخوانی، روزنامه و مجله خوانی، استفاده از رادیو و تلویزیون، ویدئو و ضبط صوت، سینما و تئاتر، تسهیلات (امکانات) فرهنگی، زمان فراغت و تقاضای فرهنگی.

گزارش کامل کشوری این پیمایش ارزشمند برای نخستین بار توسط مرکز رصد فرهنگی کشور در دسترس عموم قرار می گیرد.

283671