• شماره گزارش: 283656
  • سه شنبه 19 مرداد 1400
  • 529

میزان استفاده مردم ایران از رسانه‌های اجتماعی در تیر 1400

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به منظور سنجش میزان استفاده مردم از رسانه‌های اجتماعی، در روزهای 16 تا 20 تیرماه 1400 یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن 1585 نفر بوده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283656

اینفوگرافیک

اینفوگرافیک