سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1395

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1395 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1395

سینمای ایران سال 1395 در یک نگاه:

 • 29 استان کشور دارای سینمای فعال (سینماهای استان ایلام و خراسان شمالی در این سال فعالیت نداشته و اطلاعات فیلم‌های اکران‌شده در سینماهای استان کهکیلویه و بویر احمد موجود نیست)؛
 • 203 سینما دارای 329 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 104.793 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 25.847.483 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 1،692،780،293،000 ریال (یکصد و شصت و نه میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 491،65 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 854،228،145،5 ریال (پانصد و پانزده میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 563،153،16 ریال (یک میلیون و ششصد هزار تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 78.564 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 247 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 79.926.270 نفر (براساس سرشماری سال 95)، هر ایرانی در این سال 0/3 بار به سینما رفته است.

294355