سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1394

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1394 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1394

سینمای ایران سال 1394 در یک نگاه:

 • 30 استان کشور دارای سینمای فعال (سینماهای استان ایلام در این سال فعالیت نداشته و اطلاعات فیلم‌های اکران‌شده در سینماهای استان کهکیلویه و بویر احمد موجود نیست)؛
 • 169 سینما دارای 281 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 94.772 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 13.373.038 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 727.738.047.000 ریال (هفتاد و سه میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 418،54 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 113،815،589،2 ریال (دویست و شصت میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 830،678،7 ریال (هفتصد و هفتاد هزار تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 47.591 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 141 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 75.149.669 نفر، هر ایرانی در این سال 0/2 بار به سینما رفته است.

294354