سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1393

سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینمای ایران سال 1393 را معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی منتشر کرده است.
تصویر سالنامۀ آماری فروش فیلم و سینما 1393

سینمای ایران سال 1393 در یک نگاه:

 • 30 استان کشور دارای سینمای فعال (سینماهای استان ایلام در این سال فعالیت نداشته و اطلاعات فیلم‌های اکران‌شده در سینماهای استان خراسان رضوی و کهکیلویه و بویر احمد موجود نیست)؛
 • 162 سینما دارای 266 سالن نمایش؛
 • ظرفیت سالن‌های سینما 97.013 صندلی؛
 • تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 12.690.244 نفر؛
 • میزان کل فروش سینماهای کشور 552.840.744.500 ریال (پنجاه و پنج میلیارد تومان)؛
 • متوسط قیمت بلیت سینما 600،43 ریال؛
 • متوسط فروش هر سالن سینما 000،349،078،2 ریال (دویست و هشت میلیون تومان)؛
 • متوسط فروش هر صندلی سینما 000،699،5 ریال (پانصد و شصت و نه هزار و نهصد تومان)؛
 • متوسط تماشاگر هر سالن سینما 47.708 نفر؛
 • متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی 131 نفر؛
 • با توجه به جمعیت کشور 75.149.669 نفر، هر ایرانی در این سال 0/2 بار به سینما رفته است.

294353