سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان براساس آمارهای مرکز آمار ایران استان‌های کشور را براساس شاخص‌های آماری رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی بیشترین بازدید از موزه‌ها مربوط به استان تهران است و بیشترین بازدید از بناهای تاریخی مربوط به استان فارس است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان استان‌های کشور را براساس آمارهای مرکز آمار ایران در مراکز فرهنگی رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی بیشترین تعداد مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان تهران قرار دارد و کمترین در استان البرز.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان براساس آمارهای مرکز آمار ایران استان‌های کشور را براساس شاخص‌های آماری رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی بیشترین تعداد کتابخانه در استان تهران و پس از آن در اصفهان قرار دارد. کمترین کتابخانه‌های عمومی نیز در قم قرار دارد.

بررسی مسائل و مشکلات حوزه کتاب

تداوم رکود در بازار نشر و کتاب به روایت آمار

گزارش حاضر با اتکا به آمارهای رسمی، به رصد بازار نشر و کتاب می‌پردازد. داده‌ها و آمارها نشان‌دهنده وجود رکود است. رکودی که به نظر می‌رسد هرساله بر عمق و وخامت آن افزوده می‌شود. «مشکلات این حوزه فرهنگی به‌قدری میان صاحبان این عرصه پررنگ و شناخته‌شده است که با عناوینی همچون بحران کتاب و یا رکود کتاب از آن یاد می‌کنند» این گزارش توسط دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد‌ماه 1394 منتشر است.
در این گزارش از درﯾﭽﻪ آﻣﺎر ﺛﺒﺘﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در استان‌های مختلف بررسی شده است. این گزارش در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط معصومه صالحی نوشته شده است.
این پایان نامه با نام امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در مرکز اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد گروه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران توسط زینب مظاهری با راهنمایی دکتر عباس حری و مشاروه محمود حقیقی در سال 1382 دفاع شده است.

مسائل و مشکلات حوزه کتاب

علت‌یابی بحران در صنعت کتاب و نشر

این گزارش توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی– فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد‌ماه 1394 تهیه‌شده است.گزارش حاضر تلاش می‌کند از طریق تحلیل مطالب مطروحه از سوی متخصصان امر صنعت نشر و کتاب، چالش‌های این حوزه را در سه سطح کلان، میانی و خرد آسیب‌شناسی نماید.
فرشاد مؤمنی در سال 1379 در مقاله‌ای با عنوان «اولویت مصالح جمعی نسبت به منافع شخصی از منظر اقتصاد توسعه» به بررسی وضعیت صنایع فرهنگی در ایران می‌پردازد. این پژوهش در سال 1380 در مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد دوم، صفحات 225 الی 248 منتشرشده است. ناشر این کتاب انتشارات آرون است.
‬سالنامه‬ آماری ‬فرهنگ ‬و ‬هنر سـال 1393 با ‬هدف‬ ارایه ‬اطلاعات‬ آماری‬ مهم‬ و‬ اساسی‬ وزارت‬ فرهنگ‬ و ‬ارشاد ‬اسلامی ‬در ‬حوزه‬های‬ متعدد‬ و ‬متنوع ‬و‬ به ‬منظور‬ رفـع‬ نیازهای ‬آماری ‬استفاده ‬کنندگان ‬تهیه ‬و‬ تدوین ‬شـده‬ است.‬