پژوهش «تصویر ایران در فیلم‌های سی‌وهشتمین جشنوارۀ فیلم فجر» در بهمن 1398 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است و تلاش کرده از خلال فیلم‌های موجود در جشنواره مسائل جامعۀ ایران را درک و تحلیل کند.

گزارش سیاستی (3)

کتاب

معاونت پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سلسله گزارش‌های سیاستی در مورد مسائل فرهنگی و هنری تدوین کرده است. هر کدام از این گزارش‌ها بر یک حوزه متمرکز است. گزارش حاضر در مورد کتاب است که محمد گرامیان نیک در بهار 1400 آن را تدوین کرده است.

گزارش سیاستی (2)

سینما

معاونت پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سلسله گزارش‌های سیاستی در مورد مسائل فرهنگی و هنری تدوین کرده است. هر کدام از این گزارش‌ها بر یک حوزه متمرکز است. گزارش حاضر در مورد سینما است که مصطفی اسدزاده در بهار 1400 آن را تدوین کرده است.
مقالۀ «حکمرانی و توسعۀ اقتصادفرهنگ؛ مقایسۀ ایران و کشورهای پیشرفته» را اردشیر انتظاری و فاطمه درخشان نوشته‌اند و در فصلنامۀ علوم اجتماعی، سال بیست‌وهشتم، شمارۀ 93، تابستان 1400 منتشر شده است.
جنگ روسیه و اوکراین فرصتی است برای تأمل در مباحث فرهنگ و امنیت فرهنگی که می‌تواند برای کشور ما نیز مفید باشد. یادداشت «جنگ روسیه و اوکراین، فرصتی برای ارتقای امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نوشتۀ حسین تدین به این موضوع می‌پردازد.
«طبقه‌بندی‌های آماری حوزۀ فرهنگ و هنر (فعالیت‌های اقتصادی و محصول)» نوشتۀ آزاده برفی‌پور در سال 1396 برای دفتر معاونت و برنامه‌ریزی راهبردی است.

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی

توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ

مقالۀ «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی برای توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ: ارزیابی طرح‌های کلان رونق‌بخشی به بازار هنر ایران در دهۀ 1380» را محمدرضا مریدی و معصومه تقی‌زادگان نوشته‌اند و در فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی ایران، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز 1390 منتشر شده است.
«حوزۀ فرهنگ و هنر در ایران پسابرجام؛ شرایط و زمینه‌های صادرات صنایع خلاق با تکیه بر سهم و مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را دفتر مطالعات راهبردی در سال 1395 انجام داده است.
طرح «امکان‌سنجی و ساماندهی تبدیل آمار غیرثبتی به ثبتی (بازبینی و اصلاح وضعیت آمارگیری در سه معاونت امور فرهنگی، امور هنری و امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی)» را مهرناز سادات میر محمد در سال 1389 برای دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی نوشته است.
«گردآوری و اولویت‌بندی مسائل فرهنگ عمومی در ایران بر اساس نظر خبرگان فرهنگی» در سال 1387 در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. مجری این طرح مهدی ادیبان، ناظر علیرضا صادق‌زاده و همکاران طرح محمود نجاتی حسینی، مسعود کوثری، ابراهیم غلامپور، ذبیح‌الله رستمی، میرحسن آذری و علی عربی یودند.
مقالۀ «نظریۀ سینمای دولتی ایران (تحلیل سیاست‌گذاری سینمای پس از انقلاب با تأکید بر سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی)» را مصطفی اسدزاده و حسام‌الدین آشنا نوشته‌اند و در سال 1399 در فصلنامۀ علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شمارۀ 34، دورۀ 10 منتشر شده است.
نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور را دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1392 تدوین کرده است.