• شماره گزارش: 283970
  • سه شنبه 11 مرداد 1401
  • 820

آمار و ارقام اینترنت در خاورمیانه

در اینفوگرافی زیر که اعتمادآنلاین ترسیم کرده است، تعداد کاربران اینترنت کشورهای خاورمیانه و ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها مقایسه شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283970

اینفوگرافی

رسانه‌های اجتماعی