• شماره گزارش: 283731
  • چهارشنبه 1 دی 1400
  • 601

ویژگی‌های سفرهای داخلی فصل بهار در سال‌های 1395 تا 1398

مرکز آمار ایران مقایسه تطبیقی برخی از یافته‌های طرح آمارگیری از گردشگران ملی در بهار 1395 تا 1397 را، در اینفوگرافی زیر ارائه کرده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283731

اینفوگرافی

گردشگری