• شماره گزارش: 283595
  • دوشنبه 17 خرداد 1400
  • 916

سرانه فعالیت و مصرف فرهنگی ایرانیان در سال 1396

مرکز آمار ایران طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در سال 1396 را در نقاط شهری و روستایی برای افراد 15 سال و بیشتر انجام داد. خلاصه‌ای از نتایج این طرح در اینفوگرافی حاضر ارائه شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283595

اینفوگرافیک

مصرف فرهنگی