سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1397

گلچینی از آمار فعالیت‌های فرهنگی 19 نهاد زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از‌جمله سه معاونت‌ امور فرهنگی، هنری و مطبوعاتی و سازمان‌های وابسته در این سالنامه منتشر شده است. هدف اصلی از انتشار سالنامه آماری «فرهنگ و هنر» انعکاس حرکت و قدم‌های فرهنگی است
تصویر سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1397

اقلام فرهنگی مربوط به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی در مقایسه با سال گذشته تغییر نداشته است. عنوان و شمارگان کتاب به تفکیک موضوع، محل نشر، نوع اثر شامل ترجمه و تالیف، تعداد ناشران به تفکیک عنوان کتاب‌های منتشر شده، مولفان به تفکیک جنسیت، برگزاری نمایشگاه‌های استانی، آمار مجوز‌های پیش از انتشار کتاب، تعداد کتاب‌های منتشر شده به تفکیک استان‌ها و ناشران فعال به تفکیک جنسیت از‌جمله اقلام آماری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالنامه آماری «فرهنگ و هنر سال 1397» است.

متن کامل این سالنامه آماری از فایل پیوست قابل دانلود است.

283642