• شماره گزارش: 283998
  • یکشنبه 13 شهریور 1401
  • 859

ایرانیان و ورزش 1399

اینفوگرافی زیر وضعیت ورزش ایرانیان را نشان می‌دهد. این اینفوگرافی براساس نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار 1399 طراحی شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283998

اینفوگرافی

سبک‌ زندگی