• شماره گزارش: 283997
  • شنبه 12 شهریور 1401
  • 344

رفتار اجتماعی افراد 15 ساله و بیشتر 1399

اینفوگرافی زیر رفتار اجتماعی افراد 15ساله و بیشتر را نشان می‌دهد که براساس نتابج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار 1399 طراحی شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283997

اینفوگرافی

اینفوگرافی