گزارش نظرسنجی

بررسی دیدگاه مردم در خصوص جام جهانی فوتبال

دفتر طرح‌های ملّی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اردیبهشت ماه 1397 در مورد «دیدگاه مردم در خصوص جام جهانی فوتبال» نظرسنجی انجام داده است که گزارش آن در ادامه می‌آید.
تصویر بررسی دیدگاه مردم در خصوص جام جهانی فوتبال

64.6درصد پاسخ‌گویان مسابقات جام جهانی را پیگیری می‌کنند و 35.2درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند این مسابقات را پیگیری نمی‌کنند.

48.2درصد پاسخ‌گویان از تیم‌های هم‌گروه ایران به‌طورصحیح اطلاع داشتند.

56.1درصد پاسخ‌گویان احتمال صعود ایران از گروه خود را کم و خیلی کم اعلام کردند.

70.8درصد پاسخ‌گویان در پیش‌بینی مسابقات جام جهانی شرکت نمی‌کنند. از پاسخ‌گویانی که مسابقات را پیش‌بینی می‌کنند (25.2درصد)؛ 55.8درصد پاسخ‌گویان ا ز طریق برنامه‌های تلویزیونی، 20.6درصد با حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مثل تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و...) 10درصد با مراجعه به سایت‌های شرط‌بندی در پیش‌بینی مسابقات جام جهانی شرکت می‌کنند.

اکثریت قریب به اتفاق پاسخ‌گویان (96.7درصد) با پخش مسابقات فوتبال در کافه‌ها و سینماها موافق هستند.

اکثریت قریب به اتفاق پاسخ‌گویان (94.3درصد) با استفاده از نماد یوزپلنگ ایرانی روی پیراهن تیم ملّی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی موافق هستند.

اکثریت قریب به اتفاق پاسخ‌گویان (90.7درصد) از شعار تیم ملّی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه مطلع نبوده و تنها 9.3درصد پاسخ‌گویان به‌درستی به شعار تیم ملّی در جام جهانی اشاره کردند.

67.7درصد پاسخ‌گویان با پخش گزینشی و سانسور مسابقات ورزشی به‌وسیلۀ صداوسیما موافق نیستند.

60درصد افراد پاسخ‌گو با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی به میزان زیاد و خیلی زیاد موافق هستند.

61.7درصد پاسخ‌گویان مرد، با حضور همسران یا خواهران خود در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی موافق هستند.

294181