• شماره گزارش: 283934
  • شنبه 4 تیر 1401
  • 848

روزنامه‌خوانی ایرانیان در سال 1399

اینفوگرافی زیر میزان مطالعۀ روزنامۀ ایرانیان را در سال 1399 نشان می‌دهد. این آمار افراد 15ساله و بیشتر باسواد را شامل می‌شود که در طرح آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران شرکت کرده‌اند و به‌وسیلۀ مرکز آمار تدوین شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283934

اینفوگرافی

مطبوعات