پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ صنایع فرهنگی

سایت نمافر پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ صنایع فرهنگی را در نورمگز بررسی کرده و نتیجه را در قالب اینفوگرافی زیر طراحی و منتشر کرده است.
تصویر پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ صنایع فرهنگی

نورمگز بزرگ‌ترین بانک مقالات فارسی در زمینۀ علوم انسانی است. در آماری که از این سایت به دست آمده، به‌طور میانگین و سالانه در زمینۀ گردشگری مقالات بیشتری نسبت به سایر موضوعات وجود دارد. دلیل آن نیز گستردگی موضوعاتی‌ست که در حوزۀ گردشگری است. البته که به‌طورکلّی مقالات در زمینۀ موسیقی بیشتر از سایر موضوعات است. کمترین مقالات نیز مربوط به حوزه‌های پویانمایی و کتاب است؛ از این میزان چنین استنباط می‌شود که کم بودن تعداد دانشجویان در این دو حوزه، بر زمینۀ پژوهشی‌شان نیز تأثیر دارد. ظرفیت پژوهشی و پذیرش دانشجو در این دو حوزه بسیار شبیه به یکدیگر است. روند انتشار مقالات نیز در دو زمینۀ موسیقی و گردشگری صعودی‌ است. روند انتشار مقاله در زمینۀ کتاب ثابت و اندک است که نسبت به سایر صنایع فرهنگی ضعیف‌تر است.

294197