هشتمین گزارش سیاست‌های فرهنگی در منطقه عربی، مروری بر تحولات سیاست فرهنگی در 12 کشور عربی بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 2016 را ارائه می‌دهد. این سلسله گزارش‌ها توسط موسسه اتیجاهات (روندها) از سال 2009 تا سال 2016 تهیه شده است. گزارش هشتم، تحولات فرهنگی در 12 کشور عربی شامل کشورهای عربی شرقی (فلسطین، سوریه، لبنان، اردن و عراق)، چند کشور عربی غربی (تونس، الجزایر، مراکش و موریتانی) و همچنین کشورهای مصر، سودان و یمن را نیز موردبررسی قرار می‌دهد.

رویه‌های بازار جهانی فیلم در سال 2020

ترجمه گزارش فوکوس 2020

«ﻓﻮﮐﻮس: روﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ» گزارش سالانه‌ای است که توسط رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی اروﭘﺎ منتشر می‌شود و مهم‌ترین روندهای مرتبط با فیلم و سینما در جهان را رصد می‌کند. سازمان سینمایی ایران متن کامل گزارش سال 2020 این نشریه را ترجمه کرده که به همراه اصل انگلیسی آن در مطلب حاضر ارائه شده است.

مهم‌ترین مخاطره اجتماعی جهان در 10 سال آینده:

فرسایش انسجام اجتماعی

پیمایش ادارک مخاطرات جهانی (Global Risks Perception Survey) یک مطالعه سالانه است که توسط مجمع جهانی اقتصاد قبل از نشست سالانه مجمع در داووس سوئیس منتشر می‌شود. این پیمایش تشریح تغییراتی است که سال به سال در چشم‌انداز مخاطرات جهانی رخ می‌دهد. گزارش جدید سالانه این پیمایش در سال 2022 به تازگی منتشر شده که در این مطلب چکیده‌ای از آن به همراه متن کامل انگلیسی گزارش ارائه شده است.
نشریه آمار فرهنگ (ویرایش 2019) مجموعه ای از شاخص های مربوط به فرهنگ نظیر اشتغال فرهنگی، تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی، شرکت های فرهنگی، مشارکت فرهنگی و استفاده از اینترنت برای اهداف فرهنگی، و همچنین فرهنگ خانگی و دولتی را ارائه می دهد. این آمارنامه به زبان انگلیسی و توسط دفتر انتشارات اتحادیه اروپا منتشر شده است.